ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Камалов Герберт Леонович

КАМА́ЛОВ Герберт Леонович (08. 06. 1940, Баку) – фахівець у галузі фізико-органічної хімії. Доктор хімічних наук (1982), професор (1984), академік НАНУ (2009). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Державна премія України в галузі науки і техніки (2003). Державні нагороди СРСР. Закін. Одес. університет (1963), де відтоді й працював на каф. орган. хімії. Від 1978 – завідувач відділу каталізу Фіз.-хім. інституту НАНУ (Одеса); водночас від 1985 – зав. філії каф. орган. хімії Одес. університету. Наукові дослідження: каталіт. процеси за участі «малих» молекул, зв’язок між структурою та реакцій. здатністю (зокрема каталіт. властивостями) орган., координац. та металоорган. сполук, формування актив. фази каталізатора на поверхні неорган. носіїв, каталіт. орган. синтез. Розробив, удосконалив і впровадив пром. та лабораторні засоби одержання понад 100 орган. і неорган. сполук. Спільно з О. Богатським довів можливість парофаз. гідролізу естерів моно-, ди- і кетокарбонових кислот на оксиді алюмінію.

Пр.: Алкоксисоединения. ХХХ. О некоторых каталитических превращениях алкоксикислот // ЖОРХ. 1969. Т. 5, вып. 12; О возможных конформационных переходах в насыщенных семичленных циклах // Журн. структур. химии. 1985. Т. 26, № 3; Моделирование металлокомплексов методом молекулярной механики // УХ. 1990. Т. 59, № 11; Катализ. Кластерные подходы, механизмы гетерогенного и гомогенного катализа. К., 2002; Molecular and crystal structure of crown ethers containing biphenyl fragment // J. Molесular Structure. 2007. Vol. 832, № 1–3; Окисление комплекса хлорида железа(II) с 3,5-диметилпиразолом кислородом воздуха в ацетонитриле и дибензиловом эфире // ЖНХ. 2009. Т. 54, № 12; Влияние нуклеарности и лигандного окружения металлоцентра на каталитические свойства гомо- и гетеролигандных пивалатных комплексов кобальта в жидкофазном окислении циклогексена воздухом // ТЭХ. 2010. Т. 46, № 1 (усі – співавт.).

Літ.: 70-річчя академіка НАН України Г. Л. Камалова // Вісн. НАНУ. 2010. № 6; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

Є. В. Шабанов

Основні праці

Алкоксисоединения. ХХХ. О некоторых каталитических превращениях алкоксикислот // ЖОРХ. 1969. Т. 5, вып. 12; О возможных конформационных переходах в насыщенных семичленных циклах // Журн. структур. химии. 1985. Т. 26, № 3; Моделирование металлокомплексов методом молекулярной механики // УХ. 1990. Т. 59, № 11; Катализ. Кластерные подходы, механизмы гетерогенного и гомогенного катализа. К., 2002; Molecular and crystal structure of crown ethers containing biphenyl fragment // J. Molесular Structure. 2007. Vol. 832, № 1–3; Окисление комплекса хлорида железа(II) с 3,5-диметилпиразолом кислородом воздуха в ацетонитриле и дибензиловом эфире // ЖНХ. 2009. Т. 54, № 12; Влияние нуклеарности и лигандного окружения металлоцентра на каталитические свойства гомо- и гетеролигандных пивалатных комплексов кобальта в жидкофазном окислении циклогексена воздухом // ТЭХ. 2010. Т. 46, № 1 (усі – співавт.).

Рекомендована література

  1. 70-річчя академіка НАН України Г. Л. Камалова // Вісн. НАНУ. 2010. № 6;Google Scholar
  2. Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Камалов Герберт Леонович / Є. В. Шабанов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-10802

Том ЕСУ:

12-й

Дата виходу друком тому:

2012

Дата останньої редакції статті:

2012

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

10802

Кількість переглядів цього року:

7

Схожі статті

Дмитрієв
Людина  |  Том 8 | 2008
Т. В. Басанець
Константинова
Людина  |  Том 14 | 2014
В. О. Білошенко
Макаревич
Людина  | Том 18 | 2017
П. Пундій

Нагору