ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кот Сергій Іванович

КОТ Сергій Іванович (22. 10. 1958, Київ – 28.03.2022, м. Ізяслав Хмельниц. обл.) – історик. Д-р. істор. н. (2021). Закін. Київ. пед. інститут (1980). Відтоді працював в Інституті історії України НАНУ (Київ): від 1999 –  кер. Центру дослідж. про­блем повернення та реституції культур. цінностей. Наук. до­слідження: теоретичні і практичні проблеми збереження історико-куль­турної спадщини, історія становлення пам’яткоохоронної спра­ви в Україні, питання повернення та реституції культурних цінно­стей. Розшукав і повернув із РФ частину архіву та меморіальних речей О. Довженка, зокрема його «Ав­топортрет», який вважався втра­ченим; із США – бібліотеку та частину архіву архітектора й мистецтво­знавця О. Повстенка.

Пр.: Історичне крає­знавство в Укра­їнській РСР. 1989 (спів­авт.); Українські культурні цінності в Росії: Проблеми повернення в контексті історії та права. 1996; Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збе­реження. 1998 (спів­авт.); Эхо войны. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым. 2010 (усі – Київ).

С. В. Кульчицький

Основні праці

Історичне крає­знавство в Укра­їнській РСР. 1989 (спів­авт.); Українські культурні цінності в Росії: Проблеми повернення в контексті історії та права. 1996; Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збе­реження. 1998 (спів­авт.); Эхо войны. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым. 2010 (усі – Київ).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кот Сергій Іванович / С. В. Кульчицький // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-12. – Останнє поновлення : 2022.

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

12

Кількість переглядів цього року:

54

Схожі статті

Глобенко
Людина  |  Том 5 | 2006
П. В. Одарченко
Мірза-Авакянц
Людина  |  Том 21 | 2019
І. М. Петренко
Барновський
Людина  | Том 2 | 2003
Ф. Ковач

Нагору