ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Інтерпретація

ІНТЕРПРЕТА́ЦІЯ (лат. interpretatio, від interpreter – роз’яснюю, перекладаю) – зображення, дешифрування чи моделювання однієї системи (тексту, твору, подій, фактів життя) в іншій – конкретніше визначеній, зрозумілішій чи загальноприйнятій. У мистецтві І. – форма передавання, відтворення худож. явища; характерне виконання літ., муз., театр. текстів: так реалізується співучасть виконавця у створенні можливих варіантів передачі змісту тексту. У сучас. логіці та методології науки І. є побудовою систем об’єктів, які складають предметну обл. значень базових термінів досліджув. теорії та відповідають вимогам істинності її положень. І. здійснюють шляхом ізоморф. відображення елементів вихід. теорії в елементах іншої, змістовно фіксов. системи, що реалізує аксіоми (чи принципи) теорії, має спіл. з нею структуру. Таких систем може бути багато. Окрему реалізацію аксіом теорії, вибраної з множини її І., називають моделлю. І. – процедура, зворотна формалізації. І. є семантичною, якщо її здійснюють у межах формалізов. виразів теорії; полягає у знаходженні таких їхніх значень, за яких вони перетворюються на істинні твердження. І. є емпіричною, якщо відбувається шляхом переведення теор. висловлювань у фактологічні, що потребує операціоналізації понять та їхнього зіставлення з результатами вимірювань емпірич. об’єктів теорії. І. посилює пізнавал. цінність теор. систем і, зводячи абстрактні терміни до конкретних, відкриває шлях до перевірки положень досліджув. теорії.

С. Б. Кримський

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Інтерпретація / С. Б. Кримський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-12420

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

12420

Схожі статті

На хвилях Світязя
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
В. М. Іваницький

Нагору