ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 11
ISBN: 978-966-02-6092-4 (Т. 11)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 11: «Зор» – «Как» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. 716 с.
Том містить 2.6 тис. статей


Зоря 

– журнал. Виходив 1902–04 (наклад 3000 прим.) і 1910 (укр. мовою за новим правописом) у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.). Захищав інтереси селянства, підносив ідею боротьби за нац. визволення. Друкував...

М. М. Романюк, М. В. Галушко


Зоря 

– районна газета. Виходила 1903–06 як «Бюллетень Лохвицкой уездной земской управы», засн. – Полтав. повіт. земство. 1912–18 – «Лохвицьке слово», видавець – Товариство сільс. господарів. Від...

Н. П. Павленко


Зоря 

– літературно-мистецький журнал. Видавали укр. мовою на поч. 1906 у Москві (усього 8 здвоєних номерів). Друкували твори І. Франка («Єднаймося!»), Х. Алчевської («Сизий, мов голуб, спускався...

О. І. Сидоренко, М. Г. Лабінський


Зоря 

Виходила укр. мовою 1907–09, неперіодично 1910 як газета товариства «Просвіта» у м. Куритиба (Бразилія); наклад 500 прим. Ред. – С. Петрицький. Між членами Товариства відбулася дискусія щодо...

О. П. Борушенко


Зоря 

– газета. Заснована 1917 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) рос. мовою під назвою «Звѣзда» як орган Катеринослав. комітету РСДРП, від 1932 – обкому та міськкому КП(б)У, облради. У...

М. П. Чабан


Зоря 

– районна газета. Заснована 1919 у м. Овруч (нині Житомир. обл.) як орган ревкому (згодом – повіткому) КП(б)У під назвою «Голос рабочего и крестьянина», пізніше – «Известия Овручского уездного...

М. С. Алешкевич


Зоря 

– газета. Видавали від березня 1921 до 1938 двічі на місяць в Ужгороді Шкіл. відділ. управи Підкарп. Русі та Комісія діловодчиків Народнопросвітител. рад Підкарп. Русі. Спочатку – у виразно нац....

В. В. Ґабор


Зоря 

– газета. Видавали у Чернівцях 1924–25 двічі, згодом – раз на місяць спареними числами. Матеріали здебільшого не підписували або позначали криптонімами. Ред. – В. Руснак (1924), І. Андрич (1924–25),...

Б. І. Мельничук


Зоря 

– літературно-науковий та громадсько-політичний журнал. Видавали щомісяця 1925–34 у Дніпропетровську Спілка пролетар. письменників «Гарт» (ред. – І. Ткачук), від кін. 1931 – ВУСПП. Перше число...

Л. І. Ґольденберґ, Ю. С. Левченко


Зоря 

– районна газета. Заснована у березні 1930 у м. Волочиськ Кам’янець-Поділ. (нині Хмельн.) обл. як «Прикордонний комунар»; від червня 1944 – сучасна назва. Нині видають райдержадміністрація,...

Л. В. Свірщ


Зоря 

– районна газета. Заснована 1930 Краснолиман. райкомом КПУ та виконкомом райради нар. депутатів (нині Донец. обл.) як г. «За темпи», від 1965 – «Зоря комунізму», від 1991 – сучасна назва. Співзасн. і...

О. А. Пасічник


Зоря 

– районна газета. Заснована 1930 Монастирищен. (нині Черкас. обл.) райрадою нар. депутатів як «Шлях колгоспника», від 1967 – сучасна назва. Виходить двічі на тиждень укр. мовою; наклад 2,5 тис....

К. Г. Бульба


Зоря 

– районна газета. Заснована у грудні 1931 Золочів. райкомом КПУ (Харків. обл.) як «Комуна», від 1992 – сучасна назва. Видавці: Золочів. райдержадміністрація, райрада, редакція. Виходить щотижня...

В. І. Соколовський


Зоря 

– газета. Видавали 1937–40 щотижня у м. Сан-Паулу (Бразилія), згодом як квартальник соц. напряму. Ред. – Н. Коршнівський. О. П. Борушенко

О. П. Борушенко


Зоря 

– районна газета. Заснована у травні 1939 у с. Веселинове (нині смт Микол. обл.) як г. «Сталінським шляхом», від поч. 1960-х рр. – сучасна назва. Співвидавці: Веселинів. райдержадміністрація та...

Т. Є. Мерсі


Зоря 

– районна газета. Заснована у грудні 1939 в Кіровограді райкомом КПУ та райрадою трудящих як г. «Під прапором Сталіна», згодом – «Сталінським шляхом», «Шляхом Ілліча», «Зоря комунізму», від...

В. С. Семененко


Зоря 

– товариство українських ремісників, промисловців і торгівців. Засн. 1884 у Львові. Продовжувало традицію колиш. міщан. братств. Товариство мало філії в ін. містах Галичини (зокрема 1932 їх було...

О. В. Савченко


Зоря 

– підприємство швейної галузі промисловості. Розташ. у м. Звенигородка Черкас. обл. Свою історію веде від 1928, коли на базі держ. млина створ. Звенигород. ливарно-мех. завод, де до 1940 діяв лише...

О. М. Наріжна, Г. П. Цвященко


Зоря 

– корпоративне підприємство поліграфічної галузі виробництва. Підпорядк. ДАК «Укрвидавполіграфія». Засн. 1958 у Дніпропетровську як газетно-журнал. друкарня для масового тиражування...

І. І. Ялова


Зоря 

– фабрика шкіргалантерейних виробів. Засн. 1960 на базі артілі «Прогрес» як Ірпін. ф-ка шкіргалантерей. виробів (Київ. обл.). Підпорядк. Київ. ВО «Райдуга» Мінмісцевпрому УРСР, від 1988 –...

О. П. Садошук


Зоря Борис Петрович

(27. 09. 1952, м. Красний Сулін Ростов. обл., РФ) – провізор. Доктор фармацевтичних наук (1993). Закін. Запоріз. мед. інститут (1975), де відтоді й працює (нині університет): від 2009 – професор кафедри...

В. О. Туманський


Зоря Галина Денисівна

(01(14). 09. 1915, містечко Єнакієве, нині місто Донец. обл. – 15. 01. 2002, Київ) – живописець. Дружина Петра, мати Оксани та Ольги Сльотів, М. Шевченка, бабуся Н. Кохаль. Член НСХУ (1946). Закін. Київський...

Є. Г. Болдирева


Зоря Юхим Петрович

(16(29). 09. 1902, с. Котюжинці, нині Калинів. р-ну Вінн. обл. – 19. 02. 1971, Київ) – прозаїк. Член СПУ (1935). Учасник 2-ї світової війни. Закін. Київ. залізнич. технікум (1924). Працював на залізниці; 1931–35 – зав....

А. М. Подолинний


Зоря Київська поліграфічна фабрика 

– підприємство з виготовлення поліграфічної продукції та виробів із пластмас. Засн. 1944 як Київ. завод упр. допоміж. вироб-в гол. постачання Нар. комісаріату харчової промисловості СРСР і...

Т. М. Іванова


Зоря кращого 

– часопис. Виходив 1922 у м. Кременець (нині Терноп. обл.) як орган Кременец. повіт. союзу кооперативів на Волині (усього 3 числа). Осн. зміст часопису складали різножанрові матеріали про...

М. В. Галушко


Зоря Надгориння 

– районна газета. Заснована 1921 як «Голос труда», 1922–24 – «На страже», 1931–41 – «За соціалістичне село», 1941–62 – «Соціалістичне село», 1962–90 – «Колгоспне життя», від 1990 – сучасна назва. Видає...

О. М. Драйна


Зоря Полісся 

– районна газета. Заснована 1912 у м. Радомисль, нині Радомишль Житомир. обл. як «Радомислянин», від 1917 – «Радомышельская газета», згодом – «Народне діло», від 1932 – «Боротьба за соціалізм»,...

В. Н. Козлова


Зоря Полтавщини 

– обласна газета. Заснована у квітні 1838 як «Полтавские губернские вѣдомости», згодом виходила під назвами «Молот» (1917), «Известия» (1919), «Вісті – Известия» (1920–22), «Голос труда» (1922–24),...

Т. П. Пустовіт


Зоря Придніпров'я 

– районна газета. Заснована у травні 1930 у с. Глобине, нині місто Полтав. обл. Видають райдержадміністрація, рай. і міська ради, редакція. Виходить двічі на тиждень укр. мовою; наклад 5970 прим....

В. В. Сусід


Зоря Рахівщини 

– районна газета. Заснована у жовтні 1946 як «Ленінська правда», 1962–65 – «Соціалістична праця», від травня 1965 – сучасна назва. Видають Рахів. райрада нар. депутатів (Закарп. обл.) та редакція....

І. І. Волощук


Зоря-Hajnal 

– журнал. Виходив 1941–43 в Ужгороді рос. та угор. мовами раз на три місяці (усього 10 чисел) як орган Підкарпат. наук. товариства. Уміщував матеріали істор., етногр., літ.-мист. тематики. Серед...

К. М. Курилишин


Зоря-Машпроект 

– державний науково-виробничий комплекс газотурбобудування. Розташ. у Миколаєві. Засн. 1953 як Пд. турбін. завод, що спеціалізувався на виготовленні газотурбін. двигунів та установок для...

І. В. Ніколаєва


Зорян Стефан

(; справж. – Аракелян Степан Єгіайович; ; 03(15). 09. 1889, м. Каракліс, нині Ванадзор, Вірменія – 14. 10. 1967, Єреван) – вірменський письменник. Член СП СРСР (1934). Академік АН Вірм. РСР (1965). Закін. рос....

О. І. Божко, О. Айвазян


Зоряна астрономія 

– розділ астрономії, у якому вивчають будову, походження і розвиток зоряної системи Галактики. З’ясовуючи закономірності простор. розподілу і руху об’єктів у Галактиці, взаємозалежність...

І. А. Климишин, А. О. Корсунь


Зоряни 

– театр музики, пісні й танцю. Мист. премія ім. І. Микитенка (1990). Засн. 1984 при Кіровогр. філармонії з ініціативи М. Кравченка та А. Червінської (від 2004 – худож. кер.) для популяризації укр. нар....

І. М. Сікорська


Зорянка Кіровоградська швейна фабрика 

– підприємство швейної галузі промисловості. Засн. 1922 як Єлисаветгр. (нині Кіровоград) швейна ф-ка на базі майстерні з ремонту військ. одягу. Від 1975 – Кіровогр. вироб. швейне об’єдн....

Н. В. Слівнова


Зосимов Анатолій Миколайович

(27. 06. 1946, м. Кролевець Сум. обл.) – лікар-пульмонолог. Доктор медичних наук (1996). Закін. Харків. мед. інститут (1970). Працював лікарем. Від 1982 – у Харків. мед. академії післядиплом. освіти: від 1996 –...

В. П. Голик


Зосимович Володимир Павлович

(18(30). 10. 1899, с. Шаповалiвка, нинi Борзнян. р-ну Чернiг. обл. – 18. 01. 1981, Київ) – вчений-селекціонер, генетик. Доктор біологічних наук (1958), професор (1960), член-кореспондент АН УРСР (1961). Премія ім. В....

В. А. Кунах, Т. В. Чугункова


Зосимович Володимир Юрійович

(04. 12. 1933, с. Залізне Дзержинського р-ну, нині у складі смт Нью-Йорк Бахмутського р-ну Донецької обл. – 25. 05. 2022, Київ) – геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук (1992). Закін. Київський...

Д. Є. Макаренко


Зосимович Ольга Анатоліївна

(22. 07(04. 08). 1909, Одеса – 05. 12. 1975, там само) – художник театру. Член СХУ (1963). Навч. у студії М. Прахова (Київ, 1930), Одес. худож. училищі (1933–37; викл. Л. Мучник, О. Шовкуненко), Ленінгр. інституті...

С. Г. Крижевська


Стор. 1 із 65        1    2    Вперед