ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кочиш Микола

КО́ЧИШ Микола (01. 12. 1928, с. Дюрдьов, Воєводина, нині Сербія – 16. 04. 1973, м. Новий Сад, нині Сербія) – русинський мовознавець, педагог, письменник у Сер­бії. Брат Є. Кочиша. Член СП Сер­бії (1968). Закін. Вищу пед. шко­лу (1956) та Університет (1963) у м. Новий Сад. Учителював; від 1963 – співроб. Інституту розвитку заг. і фа­хової освіти; від 1965 – зав. від­ділу русин. мови Інституту з видавництва підручників (обидва – Новий Сад). Писав по-русинськи. Розробляв правопис, граматику, лексикологію та ономастику мови юго­слав. русинів. Автор граматики «Мацеринска бешеда» (ч. 1, 1965; ч. 2, 1967; ч. 3, 1968) та «Ґраматики руского язика» (1974); слов­ників «История: Словнїк терминох за основну школу» (1970), «При­ручни терминолоґийни слов­нїк сербскогорватско-рус­ко-укра­їнски» (1972), пр. «Правопис рус­кого язика» (1971; усі – Новий Сад). Як поет дебютував вір­шем «Над гробом вояка» («Народни календар», 1948), пер­ше опові­дання «Здогадованя» надруковано в г. «Руске сло­во» (1951). Автор зб. оповідань для дітей «Крочаї» (Руски Керес­тур, 1963) та поезій «Дзелїме радосц и чежкосци» (1972), «Ми ту нє госци» (1973, обидві – Новий Сад). Проз. і мовозн. спадщина К. опубл. у кн. «Позберана проза» і «Линґвистични роботи» (обидві – Новий Сад, 1978). Його твори увійшли до антологій поезії і прози по-русинськи («Одгуки з ровнїни», 1961, «Антолоґия поезиї», 1963, «Антолоґия дзецин­скей поезиї», 1964, усі – Рус­ки Керестур; «Слунечни роки», 1969, «Антолоґия рускей поезиї», 1984, «Крижни драги», 1990, «Ошлєпени соловей», 2005), серб. («Дубока бразда», 1975, «Ос­лепљени славуј», 2009, усі – Новий Сад), укр. («Там, коло Дунаю», 1976, «Ми тут не гості», 1997, обидві – Ужгород), словац., румун. мовами. Від 1974 видавництво «Руске слово» проводить щоріч. конкурс на здобуття літ. премії ім. К. Від 1989 у Новому Саді та ін. містах Воєводини про­ходить щорічна культурна маніфестація «Дні Миколи М. Кочиша». В рамках заходу 1993, 1998 і 2004 відбулися наук. лінгвіст. конф., мат. яких опубл. у зб. «Stu­dia Ruthenica» (Нови Сад, 1993, № 3; 2000, № 7; 2005, № 10).

Літ.: Варґа Д. Животна драга Миколи М. Кочиша (Биоґрафска призначка) // Шветлосц. 1973. № 2; Тамаш Ю. Лите­ратурна творчосц Миколи М. Кочиша // Там само. 1978. № 6; Його ж. Русинска књижевност. Историjа и статус. Нови Сад, 1984; Його ж. История рускей лите­ратури. Београд, 1997.

Н. С. Стаценко, М. М. Цап

Рекомендована література

  1. Варґа Д. Животна драга Миколи М. Кочиша (Биоґрафска призначка) // Шветлосц. 1973. № 2;
  2. Тамаш Ю. Лите­ратурна творчосц Миколи М. Кочиша // Там само. 1978. № 6;
  3. Його ж. Русинска књижевност. Историjа и статус. Нови Сад, 1984;
  4. Його ж. История рускей лите­ратури. Београд, 1997.

Фотоілюстрації

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кочиш Микола / Н. С. Стаценко, М. М. Цап // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1262

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1262

Кількість переглядів цього року:

16

Схожі статті

Панько
Людина  | 2023
М. І. Мушинка
фон Макензен
Людина  | Том 18 | 2017
Л. В. Гриневич
Малько
Людина  |  Том 19 | 2018
В. В. Іванько-Зубко

Нагору