ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Іліаді Олександр Іванович

ІЛІА́ДІ Олександр Іванович (30. 10. 1975, Алма-Ата, нині Алмати) – мовознавець. Доктор філологічних наук (2009). Закін. Кіровогр. пед. університет (1998). Працював у відділі ономастики Інституту української мови НАНУ (Київ, 2001–06); від 2009 – завідувач кафедри мовної підготовки Кіровогр. юрид. інституту Харків. університету внутр. справ. Наукові дослідження: слов’ян. (апелятивна та ономаст.) етимологія, порівнял.-істор. мовознавство (зокрема проблеми праслов’ян. морфології, словотвору); реконструкція праслов’ян. мовного стану (відновлення лексики, фрагментів словотворення, виявлення слідів діалект. членування праслов’ян. мовної обл.) та дописем. періоду розвитку окремих слов’ян. мов.

Пр.: Етимологічне гніздо з коренем *vеr- у праслов’янській мові. К.; Кр., 2001; Об одной группе соматической лексики в связи с вопросами славянской именной суффиксации // Folia onomastica Croatica. Zagreb, 2001. Kn. 10; Основы славянской этимологии: Учеб. К., 2005; слов’янські мовні релікти в топонімії балкан. К.; Кр., 2008; О новом этимологическом словаре русского языка // Slavia оrientalis. Warszawa, 2009. Rocz. 58. № 3; Об одном типе лексических изоглосс // Язык и традицион. культура Рус. Северо-Запада: Сб. ст. памяти Л. Я. Петровой. Великий Новгород, 2010.

Л. В. Рябець

Основні праці

Етимологічне гніздо з коренем *vеr- у праслов’янській мові. К.; Кр., 2001; Об одной группе соматической лексики в связи с вопросами славянской именной суффиксации // Folia onomastica Croatica. Zagreb, 2001. Kn. 10; Основы славянской этимологии: Учеб. К., 2005; слов’янські мовні релікти в топонімії балкан. К.; Кр., 2008; О новом этимологическом словаре русского языка // Slavia оrientalis. Warszawa, 2009. Rocz. 58. № 3; Об одном типе лексических изоглосс // Язык и традицион. культура Рус. Северо-Запада: Сб. ст. памяти Л. Я. Петровой. Великий Новгород, 2010.

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Іліаді Олександр Іванович / Л. В. Рябець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-13054

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

13054

Кількість переглядів цього року:

53

Схожі статті

Вербич
Людина  | 2023
П. І. Білоусенко
Кондратьєва
Людина  |  Том 14 | 2014
І. Л. Мацегора
Пономаренко
Людина  | 2024
В. М. Бріцин

Нагору