ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Індекс людського розвитку

ІНДЕКС ЛЮДСЬКО́ГО РО́ЗВИТКУ – інтегральний рейтинговий показник, що характеризує ступінь задоволення потреб людини та рівень забезпечення її прав. ООН щорічно видає звіти з людського розвитку, де порівнюються значення І. л. р. в окремих країнах. Методику розрахунку І. л. р. періодично переглядають, при цьому незмін. є осн. складові оцінки розвитку людини: добробут, тривалість життя, освіченість. Згідно з методикою ООН 2011, І. л. р. обчислюють як середнє геометричне індексів доходів населення, серед. тривалості життя та рівня освіти:

де Ід – індекс доходу на душу насел., Ітж – індекс серед. очікуваної тривалості життя, Іо – індекс рівня освіти населення. Частк. індекси розраховують за принципом нормування показників. Кожна із трьох складових І. л. р. може набувати значення від 0 до 1 (нуль – мінімально можливе значення, одиниця – максимально можливе). Як максимально можливі використовують найбільші зі значень відповід. індикаторів, зафіксов. у країнах світу 1980–2011, мінімально можливі значення визначають теоретично. Індекс тривалості життя обраховують за формулою:

де Іх – середня очікувана тривалість життя при народжуваності для насел. конкрет. країни, 83,4 і 20 – відповідно максимально та мінімально можливі значення цього показника (зазначено макс. значення, прийняті для розрахунку І. л. р. 2011, у наступні роки ці величини можуть бути змінені). Індекси доходу й освіти мають складнішу процедуру розрахунку. Індекс рівня освіти базується на двох показниках – серед. та очікуваній тривалості навчання. Ці показники нормують за формулами, аналог. формулі нормування серед. тривалості життя (максимально можливе значення двох показників – відповідно 13,1 та 18 років, мінімально – 0 років). Індекс рівня освіти обчислюють на основі нормованих значень індексу серед. тривалості навч. та індексу очікуваної тривалості навч.:

де Істн – індекс серед. тривалості навч., Іотн – індекс очікуваної тривалості навч., 0,978 – максимально можливе значення індексу освіти. В основу розрахунку індексу доходів насел. покладено показник ВВП на душу насел. у дол. США за паритетом купівел. спроможності (ПКС). Виходячи з принципу спадної корисності високих доходів, нормують не фактичні значення показників різних країн, а їхні натурал. логарифми:

де іх – значення ВВП на душу насел. у дол. США за паритетом ПКС у конкрет. країні; 107 721 та 100 – теоретично можливі макс. та мін. значення показника. За такого підходу зростання ВВП на душу насел., напр., із 500 до 600 дол. США за ПКС, зумовить набагато більше підвищення індексу доходу, ніж збільшення базового показника з 87 000 до 87 100 дол. США. І. л. р. одночасно характеризує дохід на душу насел. у країні, тривалість життя її громадян та їхню освіченість, відображає не тільки рівень добробуту в країні, а й те, наскільки ефективно держава та суспільство витрачають наявні фінанс. ресурси. Якщо певна країна має високий І. л. р., це означає, що її насел. здорове, добре освічене і матеріально забезпечене. За даними «Звіту про людський розвиток за 2011 рік», Україна посідає 76-е м. серед 187-ми країн світу за І. л. р. Як і в усіх постсоціаліст. країнах, в Україні протягом останнього десятиріччя 20 ст. спостерігалося зменшення І. л. р., насамперед унаслідок скорочення ВВП. Хоча на поч. 21 ст. цей показник на душу насел. стабілізувався і почав поступово зростати, за індексом ВВП на душу насел. Україна значно відстає від багатьох країн. Водночас за індексом освіти вона не набагато поступається найрозвинутішим країнам світу і випереджає практично всі держави Азії, Африки та Лат. Америки. Одним із найважливіших напрямів дослідж. укр. фахівців у сфері людського розвитку стала оцінка його стану в різних регіонах. Держ. служба статистики України обраховує регіон. І. л. р. на основі особл. трирівневої методики, адаптов. до умов України. Вона охоплює велику кількість базових показників (94), згрупов. у блоки, кожен з яких дає цілісну характеристику того чи ін. аспекту людського розвитку. Трирівнева методика розрахунку регіон. І. л. р. складається з 9-ти блоків: демогр. розвиток, розвиток ринку праці, матеріал. добробут насел., умови його проживання, стан та охорона здоров’я, рівень освіти, соц. середовище, екол. ситуація, фінансування людського розвитку.

О. В. Позняк

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Індекс людського розвитку / О. В. Позняк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-13350

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

13350

Кількість переглядів цього року:

105

Схожі статті

Недїля
Світ-суспільство-культура  | Том 23 | 2021
М. М. Романюк
Вперед
Світ-суспільство-культура  | Том 5 | 2006
В. В. Громова
Івано-Франківський коледж фізичного виховання
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
А. Р. Турлей

Нагору