ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Зрубна культурна спільність

ЗРУ́БНА КУЛЬТУ́РНА СПІ́ЛЬНІСТЬ – група археологічних культур пізнього бронзового віку. Датована 17–12 ст. до н. е. Була поширена на Пд. Сх. Європи поміж Дніпром та Уралом. Складалася з покров. і бережнів.-маїв. зруб. культур. Виділив на поч. 20 ст. В. Городцов за матеріалами розкопок курганів у серед. течії Сівер. Дінця (притока Дону). Пам’ятки З. к. с. представлені с-щами, курган. і ґрунт. могильниками, скарбами бронз. виробів та зливків, мідноруд. копальнями Донбасу й Приуралля, комплексами ливар. форм, кам’яними стелами, числен. випадк. знахідками. Поселення знаходилися на берегових терасах та підвищеннях у заплавах річок. Однокамерні житла були заглиблені в землю, мали каркасно-стовпову систему стін, іноді – госп. прибудови. У Надазов’ї, Надпоріжжі, на Донец. кряжі та у Криму в буд-ві широко використовували камінь. Відомі також культові споруди на поселеннях та могильниках. У поховал. ритуалі переважають підкурганні тілопокладення на лівому боці з орієнтацією на Пн. (покров. культура) або Сх. (бережнів.-маїв. культура), відомі й тілоспалення. Померлих іноді ховали у дерев’яних зрубах (звідси назва спільності) чи кам’яних скринях. Кургани З. к. с. часто мали видовжену форму (т. зв. довгі могили). Керам. посуд, прикрашений геом. візерунками, вирізняється банкоподіб. й ребристими формами. Знаряддя праці та зброю виливали переважно з бронзи, однак використовували також кам’яні, кістяні й окремі залізні вироби. Госп-во базувалося на відгон. та придом. скотарстві, заплав. землеробстві, високорозвиненій гірн. справі у місцях покладів мідних руд та металообробленні. Насел. З. к. с., яке належало до давньоіран. мовної спільноти, виробило оригін. знакову систему, мало диференц. соц. структуру.

Літ.: Срубная культурно-историческая общность: проблемы формирования и периодизации. Куйбышев, 1985; Чередниченко Н. Н. Срубная культура // Культуры эпохи бронзы на тер. Украины. К., 1986; Отрощенко В. В. К истории племен срубной общности // Археология восточноевроп. Лесостепи. Воронеж, 2003. Вып. 17.

В. В. Отрощенко

Рекомендована література

  1. Срубная культурно-историческая общность: проблемы формирования и периодизации. Куйбышев, 1985;Google Scholar
  2. Чередниченко Н. Н. Срубная культура // Культуры эпохи бронзы на тер. Украины. К., 1986;Google Scholar
  3. Отрощенко В. В. К истории племен срубной общности // Археология восточноевроп. Лесостепи. Воронеж, 2003. Вып. 17.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Зрубна культурна спільність / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-13898

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

13898

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Дондіпрошахт
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
В. П. Левченко
Моцюки
Світ-суспільство-культура  | Том 21 | 2019
П. Пундій
Запорожець
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
Ю. Ю. Ральченко

Нагору