ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Знаніе

«ЗНА́НІЕ» – видавниче товариство. Діяло 1898–1913 у С.-Петербурзі. Засноване групою літераторів з ініціативи К. П’ятницького. Випускало переважно наук.-популярні книги з природознавства, історії, народної освіти, мистецтва. 1900–04 членом Товариства був М. Горький (від 1902 – голова), який перетворив його на видавництво белетристики. Було вироблено програму боротьби проти реакційної, аполітичної і безідейної літератури. Навколо «З.» гуртувалися письменники Л. Андреєв, І. Бунін, В. Вересаєв, О. Купрін, О. Серафимович, С. Скиталець, І. Вольнов, О. Золотарьов, М. Коцюбинський та ін. Видало зібрання творів М. Горького (1900, т. 1–4; згодом – 9 т.), О. Серафимовича, О. Купріна, В. Вересаєва, С. Петрова, С. Найдьонова та ін. Друкувало твори Есхіла, Софокла, Дж. Байрона, П. Шеллі, Й. Ґете, Г. Лонґфелло, Е. Золя, Г. Ібсена та ін. З ініціативи М. Горького укладено серію «Дешевая библиотека» (понад 300 назв, заг. наклад бл. 4-х млн прим.) та «Сборникъ товарищества “Знаніе”» (1904–13, 40 зб.; наклад бл. 65-ти тис. прим.), у яких відображали актуал. проблеми. Опубл. накладами 15–30 тис. прим. «Манифестъ Коммунистической партіи» К. Маркса і Ф. Енгельса, «Къ еврейскому вопросу» К. Маркса, «Интеллигенція и соціализмъ» А. Бебеля, «Жилищный вопросъ» Ф. Енгельса, «Права Государственной думы» и «О свободѣ печати» М. Ольминського. Від 1911 збірники радагував В. Миролюбов. Опубл. у рос. перекладі «Кобзарь» Т. Шевченка (1906) за ред. та з біогр. нарисом І. Бєлоусова (серед перекладачів – І. Бунін, В. Гіляровський, С. Дрожжин, М. Курочкін, Л. Мей, О. Плещеєв, І. Суриков, Л. Трефолєв), «Рассказы» М. Коцюбинського (1910, т. 1; 1911, т. 2, перекл. – М. Могилянського). 250 тис. прим. книг зі складів «З.» 1919 передано б-кам.

Літ.: Олейников Ю. Горький и «Знание» // Ученые зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1947. Т. 58; Голубева О. Д. Горький – издатель. Москва, 1968.

В. Я. Звиняцьковський

Рекомендована література

  1. Олейников Ю. Горький и «Знание» // Ученые зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1947. Т. 58;Google Scholar
  2. Голубева О. Д. Горький – издатель. Москва, 1968. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Знаніе / В. Я. Звиняцьковський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-16855

Том ЕСУ:

10-й

Дата виходу друком тому:

2010

Дата останньої редакції статті:

2010

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

16855

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Друкарь
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
Білон
Людина  |  Том 2 | 2003
Н. М. Сидоренко
Земля и фабрика
Підприємcтва  | Том 10 | 2010
Ю. В. Войцехівський

Нагору