ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 10
ISBN: 978-966-02-5721-4 (Т. 10)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 10: «З» – «Зор» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. 712 с.
Том містить 2.8 тис. статей


Зміст

Стор. 1 із 69        1    2    Далі

З

– десята літера української абетки. Є в усіх алфавітах, створених на основі слов’ян.-кирилич. графіки. Назва літери [зе] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала, має рукописну й...

М. Г. Железняк


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

– науково-документальний журнал. Виходить у Києві двічі на рік українською мовою відповідно до постанови КМ України від 11 вересня 1992. Засн. – гол. редколегія наук.-документал. серії книг...

О. С. Рубльов


З неволі

– літературно-художній альманах. Виданий 1908 у С.-Петербурзі з метою одержання коштів для укр. політ. засланців у Вологод. губ. У доборі матеріалів, що мали антиуряд. спрямованість, брала...

Н. Л. Калениченко


З потоку життя

– альманах. Вийшов 1905 у Херсоні. Упорядники М. Коцюбинський і М. Чернявський 1903 розіслали лист-звернення до І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, О....

О. А. Бартко


З-над хмар і з долин

– літературно-художній альманах. Упорядкував і видав М. Вороний 1903 в Одесі. У листі до М. Коцюбинського від 13 липня 1901 та зверненні до укр. письменників М. Вороний виклав програму альманаху....

О. А. Бартко


З'їзд поневолених народів 1917

– з’їзд представників народів і областей, які прагнули федеративної перебудови колишньої Російської імперії. Ін. назва – з’їзд народів Росії. Відбувся 8–15(21–28) вересня у Києві з...

О. П. Реєнт


За авиакадры

– газета. Заснована у жовтні 1930 Харків. авіац. інститутом (нині Нац. аерокосміч. університет «Харків. авіац. інститут»). Виходила з різною періодичністю, 1970–95 – щотижня. Поновлена у березні...

В. В. Бурим


За алюминий

– газета. Заснована у травні 1932 Дніпров. алюм. комбінатом (нині ВАТ «Запоріз. вироб. алюм. комбінат») під назвою «За радянський алюміній» (виходила українською мовою неперіодично), від 1935 –...

Г. М. Нагорна, І. В. Шершньова


За вільну Україну

– часопис. Виходив 1941–42 у м. Плисків (нині село Погребищен. р-ну Вінн. обл.) двічі на тиждень (усього 57 номерів). Здебільшого матеріали тенденційно висвітлювали події на фронтах та у світі....

К. М. Курилишин


За вільну Україну

– часопис. Засн. у липні 1990 у Львові з ініціативи В. Чорновола та ін. як орган облради депутатів трудящих 1-го демократ. скликання з метою об’єднання нац.-патріот. сил та сприяння утвердженню...

І. С. Колодій


За волю і права

– часопис. Виходив 1944 (Б. м., усього 10 номерів). Агітував укр. молодь до зброй. участі у війні на боці Німеччини, переконуючи у спроможності Німеччини та Японії перемогти. Головний редактор –...

К. М. Курилишин


За врожай

– журнал. Виходив 1929–30 у Києві українською мовою раз на 2 тижні (усього 36 номерів). Видавець – Київ. краєва с.-г. дослідна станція. Уміщував матеріали про землеробство і тваринництво (годівля...

В. А. Вергунов


За державність

– щорічник. Виходив 1929–34 у м. Каліш (Польща), 1935–38 – у Варшаві. Видавець – Укр. воєнно-істор. товариство. Друкував матеріали з історії укр. війська, про минуле українського народу, його...

О. Вішка


За збройну Україну

– журнал. Виходив українською мовою 1938–39 у Парижі як орган військ. штабу Проводу укр. націоналістів. Ред. – М. Капустянський. Розповсюджувався у Франції, ін. країнах Європи. Прагнув...

О. З. Середа


За красою

– літературно-художній альманах. Виданий 1905 у Чернівцях на честь О. Кобилянської О. Луцьким коштом М. Грабчука. Збірник був реакцією укр. письменників на незаслужені докори критики на...

О. А. Бартко


За краще життя

– часопис. Виходив 1941–42 у м. Хорол Полтав. обл. тричі на тиждень (усього 106 чисел; наклад 1700–2500 прим.). Тенденційно висвітлював воєнні події на фронтах, наводив статист. дані про втрати,...

К. М. Курилишин


За Марксо-Ленінську критику

– див. «Літературна критика».


За нашу Україну

– громадсько-політична газета. Видавала українською мовою щотижня від березня 2003 до червня 2006 у Києві обл. організація Укр. нар. партії. Висвітлювала громад.-політ. події в Україні та світі....

О. І. Неживий


За незалежність

– журнал. Виходив 1934–38 у м. Каліш та Варшаві як бюлетень Гол. управи Укр. ЦК у Польщі. Друкувався щомісяця, від 1936 – двічі на місяць (усього 55 чисел). Містив статті на політ. та ідеол. теми, офіц....

О. Вішка


За нове село

– популярно-науковий журнал для селянства Лівобережної України. Видавець – Полтав. с.-г. дослід. станція ім. С. Луценка. Виходив від січня 1930 у Полтаві замість ж. «Полтавський селянин»...

Т. П. Пустовіт


За радянську академію

– газета. Видавав від липня 1930 до поч. 1934 комітет профспілки ВУАН у Києві. Закликала проводити «чистки» серед працівників ВУАН, приділяти увагу критиці наук. продукції, заохочувала вчених...

І. В. Верба


За радянську бавовну

– журнал. Виходив 1931–33 у Херсоні українською мовою раз на місяць (усього 20 номерів). Видавці – Укрзернотракторцентр, НДІ бавовництва, Укр. бавовн. об’єдн. Висвітлював досвід передових р-нів...

В. А. Вергунов


За радянську Україну!

– газета. Виходила тричі на тиждень від липня 1941 до лютого 1943 (усього 126 номерів) під гаслом «Смерть німецьким окупантам!». Засн. як орган Політуправління Пд.-Зх. фронту, від вересня 1942 – орган...

В. А. Бурбела


За синім океаном

– літературно-художній та громадсько-політичний журнал радянофільського спрямування. Виходив українською мовою щокварталу 1959–61 та щомісяця 1962–64 в однойм. видавництві у Нью-Йорку....

Т. І. Березюк


За соборність

– журнал. Виходив неперіодично 1932–35 у Луцьку (усього 9 чисел) як орган Товариства ім. Митрополита Петра Могили. Розповсюджувався на тер. Волин. воєводства (Польща). Висвітлював проблеми...

В. М. Гика


За соціялістичне господарство

– журнал. Заснований під назвою «За нове господарство» (№ 1–2), виходив 1929–30 у Дніпропетровську українською мовою раз на 2 тижні (усього 7 номерів). Видавець – Дніпроп. краєва с.-г. дослідна...

В. А. Вергунов


За сто літ

– збірник Комісії новішої історії України ВУАН. Виходив у Києві 1927–30 (усього 6 кн., підготовлена до друку 7-ма кн. втрачена на поч. 1930-х рр.); наклад 3 тис. прим. Продовжив видав. програму Істор....

О. В. Ясь


За технічні культури

– журнал. Виходив 1931–33 у Харкові українською мовою раз на місяць (усього 22 номери). Видавець – Держсільгоспвидав УСРР. Висвітлював діяльність Союзцукру, Укрбавовкому, Трактороцентру,...

В. А. Вергунов


Заатов Ісмет Аблятифович

(05. 08. 1954, м. Чирчик Ташкент. обл.) – мистецтвознавець, культурно-громадський діяч. Канд. мистецтвознавства (2001). Закін. Ташкент. пед. інститут (1980). У 1976–79 – худож. кер. вокал.-інструм. ансамблю...

В. М. Басиров


Забабурін Іван Андрійович

(12. 10. 1920, с. Пересуха, нині Курської обл., РФ – 18. 06. 2000, Харків) – гідролог. Доктор технічних наук (1988), професор (1989). Закін. Моск. вищий військ. гідрометеорол. інститут (1941). Працював у ВНДІ...

С. М. Епоян


Забавлянки

– жанр дитячого фольклору. Ін. назва – утішки. Переважно короткі віршов. твори, які виконують речитативом або наспівують на простеньку мелодію; адресують немовлятам, які сприймають їх як...

Г. В. Довженок


Забавський Богдан Володимирович

(19. 08. 1957, с. Підлісне Нестеров. р-ну, нині Зіболки Жовків. р-ну Львів. обл. – 01. 08. 2020, Львів, похов. у рідному селі) – математик. Доктор фізико-математичних наук (2006), професор (2008). Закін....

Я. Г. Притула


Забагонський Семен Олександрович

(01(14). 01. 1910, с. Залуччя, нині Вітеб. обл., Білорусь – 27. 01. 1955, похов. у Ленінграді, нині С.-Петербург) – військовик. Герой Радянського Союзу (1943). Учасник 2-ї світової війни. Державні та бойові...

Т. М. Лебединська


Забазнова Галина Опанасівна

(15. 04. 1942, м. Фролово Сталінгр., нині Волгогр. обл., РФ – 24. 07. 2014, Київ) – письменниця. Мати М. Муляр. Член НСПУ (1987). Мешкала у Києві. Інвалід по зору. Почала друкуватися від 1965. Авторка зб. пейзаж.,...

Л. Г. Рева


Забайкальщина

– iсторико-географiчний регiон у Росiйськiй Федерацiї. На його тер. розташ. Респ. Бурятія та Забайкал. край (до 2008 – Читин. обл. й Агін. Бурят. автоном. округ). Сучас. Забайкал. край межує з...

В. А. Чорномаз


Забайкін Олексій Васильович

(25. 02. 1903, С.-Петербург – 08. 10. 1993, м. Нижній Тагіл Свердлов. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії. Державні нагороди СРСР. Закін. Харків. технол. інститут (1930). Відтоді працював на Харків....

І. І. Ткаченко, А. І. Шушківський


Забалуєв Василь Митрофанович

(25. 02. 1897, м. Аткарськ, нині Саратов. обл., РФ – 1974, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – актор. Заслужений артист УРСР (1953). Працював у театрах Росії (1932–37), Казахстану (1941–43), міських театрах...

Т. С. Шевченко


Забалуєв Віктор Олексійович

(29. 11. 1956, с. Надеждівка Криворіз. р-ну Дніпроп. обл.) – вчений-агроном, ґрунтознавець. Доктор сільськогосподарських наук (2005), професор (2005). Закін. Дніпроп. с.-г. інститут (1983), де відтоді й...

А. Д. Балаєв


Забара Ігор Володимирович

(09. 07. 1962, Полтава) – актор, режисер, театральний діяч. Закін. Держ. інститут театр. мистецтва (Москва, 1987; курс Л. Касаткіної). Премія ім. І. Буйницького (1996). Ґран-Прі низки міжнар. театр....

В. М. Лебедєва


Забара Натан Ілліч

(; 27. 12. 1908(09. 01. 1909), с. Рогачів Новоград-Волин. пов. Волин. губ., нині Баранів. р-ну Житомир. обл. – 19. 02. 1975, Київ) – єврейський письменник, прозаїк, драматург. Член СПУ (1934). Учасник 2-ї світової...

В. Б. Богуславська


Стор. 1 із 69        1    2    Далі

Популярні статті
10-го тому

Загальна декларація прав людини 1948 А. Ю. Мартинов
2335
Забруднення довкілля А. О. Рибченко, А. О. Рибченко, О. В. Чунарьов, М. В. Яцюк, М. М. Хомляк
1992
Зимові види спорту С. К. Фомін
1428
Заборона української мови С. І. Очеретянко, Л. В. Рябець
1113
Закарпатський говір В. В. Німчук
1089
З-над хмар і з долин О. А. Бартко
961
Запорізька область О. С. Зубченко, В. А. Ніколаєв
967
Закарпатська область В. К. Дрогальчук, Л. В. Мазур
915
Загальна Українська безпартійна демократична організація Ю. П. Лавров
858
Зарембська Марія Іванівна Л. П. Ситник
749
Землеробство В. Ф. Сайко, А. М. Малієнко, К. П. Бунятян
693
Заповідні території В. І. Олещенко
606