ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кошляков Микола Сергійович

КОШЛЯКО́В Микола Сергійович (11(23). 07. 1891, С.-Пе­тербург – 23. 09. 1958, Москва) – математик. Бать­ко В. Кошлякова. Доктор фізико-математичних наук (1934, без захисту дис.), член-кореспондент АН СРСР (1933; у 1940-х рр. позбавлений звання, 1953 віднов­лено). Сталінcька премія (1953). Державні нагороди СРСР. Закін. С.-Пе­тербур. університет (1914). Був залишений при ньому для підготовки до професор. звання, а після складання магістер. іспитів 1917 направлений у Перм. університет (РФ). 1922 у Ростов. університеті (РФ) захистив магістер. дис. Від 1919 – доцент, 1922–25 – проф. Крим. університету (Сімферополь); від 1925 очолював каф. заг. математики, від 1941 – каф. диференцій. та інтеграл. рівнянь Ленінгр. (нині С.-Пе­тербург) університету, одночасно від 1926 – каф. вищої математики Ленінгр. електротех. інституту; також 1933–36 працював у Матем. відділі Фіз.-мат. інституту АН СРСР. Узимку 1942 з групою вче­них заарешт. у справі т. зв. Союзу старої рос. інтелігенції, засудж. до розстрілу, згодом вирок замінено на 10 р. таборів. На поч. 1943, коли був встановлений пошт. зв’язок, отримав від сина відбитки своїх поперед. праць, що дозволило йому повернутися до перерваних досліджень. У пе­ріод 1943–44 К. написав ґрунт. праці: «Исследование некоторых вопросов аналитической теории рационального и квадратичного поля» та «Исследование одного класса трансцендентных функций, определяемых обобщенным уравнением Римана». Другу з них надруковано 1949 у Москві ще до звільнення К. під псевд. М. С. Сер­гєєв (таборове керівництво надіслало її в Москву в упр. НКВС, а звідти вона надійшла на експертизу в Матем. інститут АН СРСР). 1944 переведений у Москву, де до кінця життя працював у КБ «СБ-1»: 1951–55 – зав. лаб., 1955–58 – наук. консультант. Від відбування покарання повністю достроково звільнений 1951, реабіліт. 1955. Наукові дослідження присвяч. питанням аналіт. теорії чисел, теорії вищих трансцендент. функцій і матем. фізики. Розробляв мето­ди застосування деяких спец. функцій до аналіт. теорії чисел, продовжуючи дослідж. Г. Воро­ного. Член Лондон. матем. товариства (1937).

Пр.: О некоторых приложениях теории интегральных вычетов // Зап. матем. кабинета Крым. університета. 1921. № 2; Основные дифференциальные уравне­ния математической физики: Учеб. 4-е изд. Москва; Ленинград, 1936; Тео­рия сферического экрана для переменного магнитного поля. Москва; Ленинград, 1936 (cпівавт.); Введение в теорию малых колебаний, имеющих приложение в акустике. Москва; Ленинград, 1937 (спів­авт.); Исследование одного класса дифференциальных уравнений с дво­яко­периодическими коэффициентами // Изв. АН СССР. 1952. Т. 16, № 6.

Літ.: Смирнов В. И., Липник Ю. В. Николай Сергеевич Кошляков (некролог) // УМН. 1959. Т. 14, вып. 3; Боголю­бов Н. Н., Ишлинский А. Ю., Кошляков В. Н., Митропольский Ю. А., Фаддеев Л. Д. Математическая жизнь в СССР: Николай Сергеевич Кошляков (к 100-летию со дня рожд.) // Там само. 1990. Т. 45, вып. 4; Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983.

В. О. Добровольський

Основні праці

О некоторых приложениях теории интегральных вычетов // Зап. матем. кабинета Крым. університета. 1921. № 2; Основные дифференциальные уравне­ния математической физики: Учеб. 4-е изд. Москва; Ленинград, 1936; Тео­рия сферического экрана для переменного магнитного поля. Москва; Ленинград, 1936 (cпівавт.); Введение в теорию малых колебаний, имеющих приложение в акустике. Москва; Ленинград, 1937 (спів­авт.); Исследование одного класса дифференциальных уравнений с дво­яко­периодическими коэффициентами // Изв. АН СССР. 1952. Т. 16, № 6.

Рекомендована література

  1. Смирнов В. И., Липник Ю. В. Николай Сергеевич Кошляков (некролог) // УМН. 1959. Т. 14, вып. 3;Google Scholar
  2. Боголю­бов Н. Н., Ишлинский А. Ю., Кошляков В. Н., Митропольский Ю. А., Фаддеев Л. Д. Математическая жизнь в СССР: Николай Сергеевич Кошляков (к 100-летию со дня рожд.) // Там само. 1990. Т. 45, вып. 4;Google Scholar
  3. Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кошляков Микола Сергійович / В. О. Добровольський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1746

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1746

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Масловська
Людина  |  Том 19 | 2018
В. В. Вербицький
Єрмаков
Людина  |  Том 9 | 2009
В. О. Добровольський
Гребенник
Людина  |  Том 8 | 2008
Е. Г. Петров

Нагору