ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Екосистема

ЕКОСИСТЕ́МА (від еко… і система) – природна чи створена людиною функціональна система сукупності живих істот, пов’язаних трофічними та іншими зв’язками, і певного відносно однорідного фізичного (атмосферного і ґрунтового або водного) середовища, які взаємодіють між собою таким чином, що потік енергії, який проходить через цю систему, сприяє створенню відповідної трофічної структури (співвідношення між авто- і гетеротрофними блоками – продуцентами, консументами і редуцентами) та харчових ланцюгів, підтриманню видової різноманітності, біотичного кругообігу (речовинного обміну між живими й неживими компонентами, біоценозом і екотопом) та накопиченню вільної енергії. Поняття обґрунтував 1935 англ. еколог А. Тенслі. Е. є об’єктом екосистемол., біогеоценол. (біогеоценозна Е.), біосферол. (біосфера як Е.) досліджень. Ю. Одум вважав її осн. функціон. одиницею в екології. Е. – термодинамічно відкрита (джерело енергії – Сонце – знаходиться за її межами), взаємопов’язана з сусід. Е. (між ними відбувається постій. речовинно-енергет. обмін, який забезпечує цілісність плівки життя й біосфери), відносно стійка до зовн. збурень, стабільна в часі, самоорганізована і саморегульована в природ. стані, жива, негентропійна (величина її ентропії завжди менша від величини ентропії абіотич. довкілля). Функціонування штуч. Е., як правило, підтримує людина. Е. є третім осн. (поряд з організменим і популяц.) рівнем організації живого, на якому реалізується одна з гол. ознак живих систем – біотич. кругообіг і повна трансформація соняч. енергії. Людина як особистість (соц. одиниця) і людське суспільство не є компонентами Е.; вони завжди поводяться як її зовн. збурювал. (екол.) чинник (структурно-функціон. єдність суспільства й Е., суспільства й природи реалізується на рівні геосоціосистем і соціосфери). Е. – різноманітні за походженням, будовою та розміром. Їх класифікують на наземні, прісноводні й морські, природні (тундрові, ліс., степ., пустел., рівнинні й гір. тощо) і штучно створ. (агро-, урбо-, гідроекосистеми тощо), малі (консорційні, парцелярні й біогеоценозні) та великі (ландшафтні, провінц., материк., океанічні та біосферна), спонтанні й техногенно девастовані. Е. притаманні простор. й часова динаміка, сукцесійні та еволюц. зміни. Функції кібернет. пам’яті та регулятора, що забезпечує саморегуляцію Е., виконує її генопласт – сукупність генофондів і генотипів усіх популяцій та особин, які входять до її складу.

Літ.: A. G. Tansley. The use and abuse of vegetational concepts and terms // Ecology. 1935. № 16; Рамад Ф. Основы прикладной экологии / Пер. с англ. Ленинград, 1981; Одум Ю. Экология / Пер. с англ. Москва, 1986; Голубець М. А. Екосистемологія. Л., 2000; Голубець М. А., Марискевич О. Г., Крок Б. О. та ін. Екологічний потенціал наземних екосистем. Л., 2003.

М. А. Голубець

Рекомендована література

  1. A. G. Tansley. The use and abuse of vegetational concepts and terms // Ecology. 1935. № 16;Google Scholar
  2. Рамад Ф. Основы прикладной экологии / Пер. с англ. Ленинград, 1981;Google Scholar
  3. Одум Ю. Экология / Пер. с англ. Москва, 1986;Google Scholar
  4. Голубець М. А. Екосистемологія. Л., 2000;Google Scholar
  5. Голубець М. А., Марискевич О. Г., Крок Б. О. та ін. Екологічний потенціал наземних екосистем. Л., 2003.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Екосистема / М. А. Голубець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-18806

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

9-й

Дата виходу друком тому:

2009

Дата останньої редакції статті:

2009

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

18806

Кількість переглядів цього року:

113

Схожі статті

Маріупольська газета
Світ-суспільство-культура  | Том 19 | 2018
К. М. Курилишин
Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
О. В. Горностай
Дніпровське конструкторське бюро
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
Б. М. Кобилкін

Нагору