ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 9
ISBN: 978-966-02-5720-7 (Т. 9)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 9: «Е» – «Ж» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. 711 с.
Том містить 2.5 тис. статей


Зміст

Стор. 1 із 64        1    2    Далі

де Ербіньї Мішель

(d’Herbigny Michel; 08. 05. 1880, м. Лілль, Франція – 23. 12. 1957, м. Екс-ан-Прованс, Франція) – французький церковний діяч РКЦ, сходознавець. Навч. у семінаріях ордену єзуїтів у м. Гемерт (Нідерланди) та Енґієн...

Н. С. Рубльова


де Жен П’єр-Жілль

(de Gennes Pierre-Gilles; 24. 10. 1932, Париж – 18. 05. 2007, Орсе, передмістя Парижа) – французький фізик. Член АН Франції (1979). Іноз. чл. НАНУ (1992). Закін. Вищу нормал. школу в Парижі (1955). Здобув ступ. д-ра фізики у...

В. М. Палій


Е

– сьома літера української абетки. Є в ін. алфавітах, створ. на кирилич. і лат. графіч. основах. Назва літери [е] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала, має рукописну й...

М. Г. Железняк


ЕL Кравчук

(справж. – Остапенко Андрій Вікторович; 17. 03. 1977, Вільнюс) – естрадний співак, актор. Навч. у Нац. муз. академії України (1995–99), закін. істор. факультет Нац. пед. університету (1998) у Києві....

Н. П. Потушняк


Ебель Жан-П’єр-Мішель

(Ebel Jean-Pierre-Michel; 25. 01. 1920, містечко Бітвеллер, Франція – 20. 06. 1992, м. Страсбурґ, Франція) – французький біохімік. Іноз. чл. РАН (1982), АНУ (1991). Закін. Страсбур. університет, де й працював (від 1962 –...

В. М. Палій


Ебергард Андрій Авґустинович

(09. 11. 1856, Греція – 09. 04. 1919, Петроград, нині С.-Петербург) – військовик. Адмірал (1913). Закін. Мор. кадет. корпус (С.-Петербург, 1879). Від 1903 – флаг-капітан нач. ескадри Тихого океану. Учасник рос.-япон....

Л. В. Гриневич


Ебергардт Пйотр

(Eberhardt Piotr; 27. 12. 1935, Варшава – 10. 09. 2020, там само) – польський економгеограф, соціолог, демограф. Доктор габіліт. (1977), професор (1994). Закін. Варшав. університет (1960). Відтоді працював в Інституті...

О. Г. Кучабський


Еберс Борис Мойсейович

(15. 08. 1889, Одеса – 11. 11. 1971, там само) – живописець. Член СХУ (1945). Закін. Одес. художнє училище (1911), навч. у С.-Петербур. АМ (1912–13; викл. К. Костанді, Г. Ладиженський). Працював в Одесі: у «Вікнах...

С. Г. Крижевська


Еберт Макс

(Ebert Max; 04. 08. 1879, м. Стендаль, Німеччина – 15. 11. 1929, Берлін) – німецький археолог. Член Всеукр. археол. комітету ВУАН. Студіював германістику й історію в Іннсбруці, Гайдельберзі, Галле та Берліні....

Г. Ф. Крикун


Ебіч Юрій Рахмієльович

(27. 01. 1943, м. Івдель Свердлов. обл., РФ) – хімік. Доктор хімічних наук (1992), професор (1995). Закін. Дніпроп. хім.-технол. інститут (1967), де відтоді й працює (нині Укр. хім.-технол. університет): від 1993 –...

Ю. М. Ващенко


Ева

– журнал. Заснований 2005 у Києві Є. Рибчинським. Виходить щомісяця рос. мовою; наклад 70 тис. прим. Видавець – ВАТ «Издател. дом “ИВ Комьюникейшнз”». Розповсюджується на території України....

Ю. О. Курашенко


Евакуація

(лат. evacuatio, від evacuo – спорожнюю) – вивезення людей, тварин і матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу ворога або стихійного лиха; поранених, хворих, полонених,...

О. П. Реєнт, О. Є. Лисенко, В. П. Філіпишин, В. Л. Савицький, В. І. Шапаренко


Евапорити

(від лат. evaporo – випаровую) – мінерали, які утворюються внаслідок випаровування розчинів. Переважна більшість Е. виникла в мор. басейнах (в арид. і напіварид. кліматич. зонах). Вони можуть...

А. Я. Радзивілл


Евдемонізм

(грец. εὐδαιμονία – щастя, блаженство) – етичний принцип, згідно з яким щастя є основною та кінцевою метою людських прагнень, критерієм моральної діяльності. Передумовою Е. була критика...

С. О. Кисельов


Евенбах Євгенія Костянтинівна

(17. 08. 1889, м. Кременчук, нині Полтав. обл. – 18. 07. 1981, Ленінград, нині С.-Петербург) – графік і живописець. Член СХУ (1974). Закін. Катеринослав. жін. гімназію (нині Дніпропетровськ, 1907), навч. у рисув....

Л. В. Тверська


Евенбах Семен Маркович

(08(20). 04. 1870, Харків – 31. 01. 1937, Київ) – художник театру. Закін. Харків., згодом Одес. рисув. школи. 1889–1900 – художник-декоратор Харків. опери; 1901–16 – художник-постановник Київ. опери, де оформив...

В. Т. Габелко , В. Г. Мудрик


Евенсон Олександр Мойсейович

(05(17). 05. 1892, Житомир – 1919, Київ) – шахіст. Майстер (1913). Навч. в Університеті св. Володимира (Київ). Призер великого (3-є м.), малого (4-е м.) шах. чемпіонатів Києва (обидва – 1910). Переможець Всерос....

Г. А. Рудницький


Еволюційна ембріологія

– наука про закономірності еволюційних перетворень в онтогенезі живих істот у цілому та окремих складових цього процесу. Засн. Е. е. – Е. Геккель і Ф. Мюллер, а також вітчизн. дослідники О....

С. М. Гарматіна, А. С. Пустовалов


Еволюціонізм

(від еволюція) – напрям у соціокультурній антропології, етнології та етнографії; теорія розвитку людства від простих форм соціальних організацій первісних колективів до сучасних...

С. П. Павлюк


Еволюція

(лат. evolutio, від evolvo – розгортаю) – уявлення про зміни в природі і суспільстві, їх закономірності й скерованість. Стан будь-якої системи розглядають як наслідок змін її поперед. станів....

Д. М. Гродзинський


Евпаторийская здравница

– газета. Заснована 1969 у м. Євпаторія, нині АР Крим. Виходить рос. мовою 5 разів на тиждень; наклад понад 5 тис. прим. Висвітлює соц.-екон., політ. та культурне життя міста. Рубрики: «Евпатория:...

В. П. Чебукін


Еврейская будущность

Виходила рос. мовою щомісяця від січня до липня 1909 в Одесі у друкарні Я. Сагала як орган Одес. євр. територіаліст.-еміграц. товариства. Видавець – Г. Каплан. Висвітлювала діяльність...

О. Ю. Горшихіна


Еврейская газета

Засн. у вересні 2002 у Києві. Друкує берлін. видавництво «Werner Media Group». Виходить рос. мовою щомiсяця; наклад 40 тис. прим. Основна тематика: полiтика, сусп. життя, релiгiя. Рубрики: «Мир», «Германия»,...

Л. М. Кононенко


Еврейская молодая мысль

Виходила 1917 (усього 4 номери) рос. мовою у друкарні Й. Шенфельда. Видавав Київ. Центр. Комітет євреїв учнів серед. школи. Висвітлювала інтереси євр. молоді. Рубрики: «Еврейская культура,...

О. Ю. Горшихіна


Еврейская мысль

Виходила щотижня 1906–07 рос. мовою в Одесі як орган євр. нац. думки замість сіоніст. тижневика «Кадима». Ред.-видавець – Й. Сапір, 1907 – М. Шварцман. Розповсюджувалася у Рос. імперії. Рубрики:...

О. Ю. Горшихіна


Еврейскій голосъ

Виходив щотижня 1906–07 в Одесі рос. мовою у друкарні акц. Пд.-Рос. товариства друкар. справи під гаслом: «Самобытности и земли для еврейскаго народа». Розповсюджувався у понад 70-ти містах...

О. Ю. Горшихіна


Еврейскій медицинскій голосъ

Виходив щокварталу 1908–11 в Одесі рос. мовою у друкарні Я. Шермана «Издатель» як орган побут. і клін. медицини. Мав сприяти з’ясуванню причин, особливостей, розповсюдженості та способів...

О. Ю. Горшихіна


Еврейское обозрніе

– журнал. Вийшов один номер рос. мовою 1912 в Одесі. Висвітлював громад. і нац. життя Одеси та Пд. Рос. імперії, місц. хроніку, питання еміграції, колонізації, євр. історії, літ-ри, вибори до 4-ї...

О. Ю. Горшихіна


Евристика

(грец. εὑρίσϰω – знаходжу) – галузь знання, що вивчає творчу діяльність, визначає шляхи відкриття нового в ідеях, судженнях, способах діяння. У Стародав. Греції Е. була відома як метод навч.,...

М. І. Козак, В. С. Муха


Европа

– журнал. Виходить від 2007 у Києві щомісяця як громад. ініціатива незалеж. журналістів, фінансується переважно об’єдн. «Укр. адвокат». Засн. і видавець – О. Башук. Осн. мова – українська, а...

О. Г. Башук


Евтаназія

(від грец. εὖ – добре, υάνατοζ – смерть) – навмисне позбавлення життя безнадійно хворої людини з метою припинення її страждань. Е. розглядають у філософії, мед. та юрид. деонтології, практ....

В. П. Заблоцький


Евфемізм

(грец. εὐϕημισμός – пом’якшений вислів) – слово або вислів, які вживають для непрямого, прихованого, пом’якшеного чи ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій замість їх прямої...

О. О. Тараненко


Егалітаризм

(від франц. égalité – рівність) – принцип організації соціальних відносин у державі та суспільстві на засадах рівного економічного, передусім майнового, стану громадян. Такого стану, на...

Є. І. Суїменко


Еґан Едмун

(Egán Edmund; 13. 07. 1851, містечко Чакторня, Австро-Угорщина, нині Чаковець, Хорватія – 20. 09. 1901, Ужгород) – угорський економіст. З походження шотландець. Навч. у Вищій екон. школі в Галле (Німеччина),...

М. І. Мушинка


Еґберт Ян

(Egbert Jan; 26. 05. 1941, Берлін) – німецький політолог. 1961–69 вивчав історію, географію, політологію та педагогіку в навч. закладах м. Марбурґ, Берліна та Братислави. 1969 здобув ступ. д-ра філософії у...

А. І. Кудряченко


Егізм Борис Ісакович

(справж. ім’я – Борух; 30. 07(11. 08). 1869, Одеса – 1946, Вільнюс) – живописець і графік. Член Товариства пд.-рос. художників (1893), Товариства ім. К. Костанді (1922), СХ Литов. РСР (1944). Навч. в Одес. рисув....

Т. А. Галькевич, С. Г. Крижевська


Егізм-Тинах-1

– карстова порожнина у Гірсько-Кримській карстовій області, на Карабі-яйлі. Протяжність 255 м, глиб. 60 м. Утвор. у вапняках. Вхід знаходиться у карст. лійці на дні сухої долини Егіз-Тинах....

Ю. І. Шутов , Г. М. Амелічев


Его...

(лат. еgo – я) – частина складних слів, що вказує на виділення власної особи та підкреслення своєї значущості, напр.: егоїзм, егоцентризм.


Егоїзм

(франц. égoїsme, від его…) – ціннісна орієнтаціяї суб’єкта, яка полягає у переважанні в його діяльності та поведінці корисливих особистих потреб при ігноруванні інтересів інших людей і...

М. М. Заброцький, А. С. Лобанова


Егопсихологія

(від его… і психологія) – один із напрямів психоаналізу, який досліджує проблеми людського «Я». Виникла як реакція на ортодоксал. фройдизм. На відміну від останнього, де осн. роль у...

М. М. Заброцький


Стор. 1 із 64        1    2    Далі

Популярні статті
9-го тому

Житомирська область М. Ю. Костриця, В. О. Плосков, Л. О. Рижкова
2022
Екологічні глобальні проблеми Д. М. Гродзинський
1648
Екологія Д. М. Гродзинський
1643
Експресіонізм О. В. Брюховецька, О. Г. Астаф’єв, О. О. Корчова, О. М. Петрова, Ю. О. Бірюльов, А. Г. Баканурський
1651
Етнос В. С. Лісовий
1419
Емансипація В. П. Заблоцький
1392
Еміграція О. В. Ясь
1344
Етюд О. П. Кушнірук, А. П. Овчинникова
1199
Жанр С. В. Тримбач, Н. І. Бернадська, Н. І. Бернадська, С. В. Шип , Т. І. Березовський , А. Г. Баканурський , В. В. Сокіл
1147
Екстремізм А. Ф. Гуцал
1122
Живопис Г. Я. Скляренко
1073
Евфемізм О. О. Тараненко
948