ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович

ДО́ВНАР-ЗАПО́ЛЬСЬКИЙ Митрофан Вікторович (02(14). 06. 1867, м. Речица Мінської губ., нині Гомел. обл., Білорусь – 30. 09. 1934, Москва) – історик, джерелознавець, архівіст. Батько В. Довнара-Запольського. Після закінчення Університету св. Володимира у Києві (1894) залишений при ньому професор. стипендіатом. Працював у Моск. архіві Міністерства юстиції як позаштат., від 1898 – постій. співроб., від 1899 – старший пом. архіваріуса Литов. Метрики; водночас викладав історію у приват. жін. г-зіях, читав курс лекцій про епоху Олександра I і проводив практичні заняття з історії нар. господарства 17 ст. як приват-доцент (1899–1901) Моск. університету. Один із організаторів Археогр. комісії при Моск. археол. товаристві, як її секр. підтримував тісні контакти з губерн. вченими архів. комісіями. На 11-му Археол. з’їзді у Києві (1899) виступив з ґрунтов. аналізом діяльності архів. комісій за 1896–98. Після захисту магістер. дис. «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (К., 1901) переведений до Університету св. Володимира у Києві, де 1901–19 працював професор кафедри рос. історії. Організатор і кер. студент. історико-етногр. гуртка при університеті (серед чл. – Д. Дорошенко, О. Гермайзе, П. Курінний, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко). 1905 захистив доктор. дис. «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI ст.» (К., 1905). У 1906 відкрив у Києві приватні комерц. курси, перетворені 1907 на інститут (остаточно отримав права ВНЗу 1912), який очолював до 1917. Від 1916 – чл. ініціатив. групи професорів з організації Київ. археол. інституту, 1918–19 – його перший дир. Один із засн. Київ. товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва (1910–19), співроб. Київ. археогр. комісії, чл. Істор. товариства Нестора-літописця. 1918 був пов’язаний з білорус. нац. рухом (консультант і чл. делегації Білорус. нар. респ. на переговорах з УНР), опрацьовував програм. для нац. держ. визначення документ – «Асновы дзяржаўнасці Беларусі». Від 1920 – проф. Харків. університету; водночас співпрацював з Археогр. комісією ВУАН, зокрема надсилав їй відомості про документи архівів Харкова; 1921 – зав. підвідділу архівознавства архів. відділ. Всеукр. комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини; 1921–22 – чл. колегії Гол. архів. упр. України. Розробив концепцію, осн. положення організації та програму діяльності курсів архівознавства. Від 1922 – проректор Азерб. університету і проф. Бакин. політех. інституту. 1925 на запрошення керівництва Білорус. РСР читав лекції з історії Білорусі й білорус. нар. господарства у Білорус. університеті (Мінськ), організував та очолив Археогр. комісію Історико-археол. секції Інституту білорус. культури (через політ. мотиви змушений залишити Білорусь). Від 1926 мешкав у Москві, працював у Мосгубплані, викладав екон. географію у Моск. інституті нар. господарства, 1928–34 – проф. Тимірязєв. с.-г. академії. В останні роки життя зазнав жорсткої критики з боку офіц. влади. Досліджував соц.-екон. історію України, Росії, Білорусі; історію декабрист. руху. За його ред. видано значну кількість архів. матеріалів, зокрема «Документы Московского архива Министерства Юстиции» (т. 1, 1897), «Акты Литовско-Русского государства: ХIV–XVI ст.» (вып. 1, 1899; обидва – Москва), 1-й і 2-й т. матеріалів 11-го Археол. з’їзду, 5-й т. 8-ї ч. «Архива Юго-Западной России» – «Акты об украинской администрации ХVI–XVII вв.». 1996 на батьківщині Д.-З. Гомел. університетом започ. міжнар. наук. читання його імені (проводять один раз на два роки). Гол. тематика – діяльність Д.-З., історія Речиц. землі. 1996–2007 відбулося 6 читань (опубл. 6 збірників матеріалів), у яких активну участь взяли укр. науковці, зокрема І. Матяш, І. Верба, В. Ульяновський. Під час перших читань у м. Речица відкрито пам’ятник Д.-З.

Пр.: Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца ХІІ столетия. К., 1891; Тайное общество декабристов. Москва, 1906; Идеалы декабристов. Москва, 1907; Украинские староства в первой половине ХVI в. К., 1908; Русская история в очерках и статьях. Т. 1–3. Москва, 1909–12; История русского народного хозяйства. К., 1911; Торговля и промышленность Москвы ХVI–XVII вв. Москва, 1912; Весь Юго-Западный край: справочная и адресная книга по Киевской, Волынской и Подольской губернии. К., 1913; Декабрьская революция 1825 г. // Голос минувшего. 1917. № 7–8.

Літ.: Шохін Л. І. Маловідомі документи про діяльність М. В. Довнар-Запольського в галузі архівної справи // Архіви України. 1987. № 1; Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский: историк и общественный деятель // ВИст. 1993. № 6; Луценко Є. М. Внесок М. В. Довнар-Запольського в джерелознавство України // Наук. доп. Всеукр. конф. «Укр. архівознавство: історія, сучас. стан та перспективи». К., 1997. Ч. 1; Герасименко Н. О. Історична спадщина М. В. Довнар-Запольського (1864–1934) // УІЖ. 2003. № 6; 2004. № 1; Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік. Мінск, 2007.

І. Б. Матяш

Основні праці

Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца ХІІ столетия. К., 1891; Тайное общество декабристов. Москва, 1906; Идеалы декабристов. Москва, 1907; Украинские староства в первой половине ХVI в. К., 1908; Русская история в очерках и статьях. Т. 1–3. Москва, 1909–12; История русского народного хозяйства. К., 1911; Торговля и промышленность Москвы ХVI–XVII вв. Москва, 1912; Весь Юго-Западный край: справочная и адресная книга по Киевской, Волынской и Подольской губернии. К., 1913; Декабрьская революция 1825 г. // Голос минувшего. 1917. № 7–8.

Рекомендована література

  1. Шохін Л. І. Маловідомі документи про діяльність М. В. Довнар-Запольського в галузі архівної справи // Архіви України. 1987. № 1;
  2. Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский: историк и общественный деятель // ВИст. 1993. № 6;
  3. Луценко Є. М. Внесок М. В. Довнар-Запольського в джерелознавство України // Наук. доп. Всеукр. конф. «Укр. архівознавство: історія, сучас. стан та перспективи». К., 1997. Ч. 1;
  4. Герасименко Н. О. Історична спадщина М. В. Довнар-Запольського (1864–1934) // УІЖ. 2003. № 6;
  5. 2004. № 1;
  6. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік. Мінск, 2007.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / І. Б. Матяш // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-20483

Том ЕСУ:

8-й

Дата виходу друком тому:

2008

Дата останньої редакції статті:

2008

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

20483

Кількість переглядів цього року:

110

Схожі статті

Завітневич
Людина  |  Том 10 | 2010
В. І. Ульяновський
Лях
Людина  |  Том 18 | 2017
В. В. Воронін
Горлач
Людина  |  Том 6 | 2006
В. П. Деденок

Нагору