ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Донецька обласна наукова медична бібліотека

ДОНЕ́ЦЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1930 як Сталін. держ. мед. б-ка; обслуговувала наук. мед. працівників Сталін. і Луган. обл. Бібліотеч. фонд – 285 067 прим.: книги (151 464 томи), періодика (98 207 прим.), автореф. дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання, мікрофільми; комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук: біології, біофізики, біохімії, генетики, екології, радіології, фізіології, психології. Передплачують 384 період. видання. Є обмін. фонд (1500 прим.) і видання до 1917. Серед рідкіс. видань – «Руководство къ исслѣдованію мочи съ обращеніемъ особенного вниманія на болѣзни мочевого аппарата» Р. Ульцмана, К. Гоффманна (перекл. з нім., 1873), «Курс клиники внутренних болезней С. П. Боткина» С. Боткіна (1899), «Русскій хірургіческій архивъ: Юбил. вып. въ честь 25-лѣтия науч.-врачеб. дѣятельности Н. А. Вельяминова. 1877–1902», «Техника массажа: Лекціи» І. Заблудовського (обидва – 1902; усі – С.-Петербург). Наявні період. видання: «Врачебное дело» (від 1920), «Новый хирургический архив» (від 1921), «Клиническая медицина» (від 1925), «Медицинская газета» (від 1948). Видання представлені укр. і рос. мовами; до послуг читачів є також література (11 474 прим.) англ., нім., польс., угор. мовами. У структурі б-ки 7 відділів: обслуговування читачів, нестаціонар. форм обслуговування читачів, чит. зал, організац.-метод., наук.-бібліогр., наук. мед. інформції, комплектування, оброблення літ-ри і каталогізації, книгозберігання. Довідк.-бібліогр. апарат: обліковий, алфавіт., системат., предмет. каталоги та картотеки (зведена період. та інформ. видань від 1920, «Охорона здоров’я населення Донецької області», «Персоналії видатних діячів медицини»). Б-ка видає інформ. покажчики «Нові надходження медичної літератури до Донецької обласної наукової медичної бібліотеки», бібліогр. видання «История развития здравоохранения Донецкой области» (від 2002), «Туберкулез» (2003–06), «Специализировання медицинская помощь населению Донецкой области» (від 2003) тощо. Проводять Дні інформації, Дні спеціаліста, перегляди нових надходжень, книжк. виставки, наук.-практ. конф. Директор – К. Панечко (від 1984).

В. Я. Танічева

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Донецька обласна наукова медична бібліотека / В. Я. Танічева // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-20809

Том ЕСУ:

8-й

Дата виходу друком тому:

2008

Дата останньої редакції статті:

2008

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

20809

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Бібліотека світової класики
Бібліотеки  | Том 2 | 2003
Р. І. Доценко

Нагору