ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Донецький національний медичний університет iм. М. Горького

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т iм. М. Горького – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1930 як Сталін. (від 1961 – Донец.) мед. інститут, від 1934 – iм. М. Горького, від 1994 – університет, від 2007 – національний. Основні напрями наук. досліджень: центр. та периферичні механізми регуляції гомеостазу; діагностика і лікування захворювань серц.-судин. та ендокрин. систем, хірург. патології органів черев. порожнини, зокрема з використанням природ. чинників; застосування культур клітин і тканин для трансплантол. корекції ендокринопатій, недостатності підшлунк. залози та печінки; діагностика і лікування туберкульозу й коніотуберкульозу, розроблення заходів з припинення епідемій цих захворювань та ВІЛ-інфекції в Україні; використання телемедицини для дистанц. консультування хворих; обґрунтування нових методів лікування опік. хвороби; проблеми застосування біоінерт. матеріалів в ортопед. стоматології; сучасні підходи до профілактики і лікування карієсу та запал. захворювань порожнини рота за умов промислово розвинутого регіону; травма і травмат. хвороба; вплив екол. ситуації на стан здоров’я дітей і дорослих, регіон. особливості формування патології. У клініках Університету застосовують сучасні методи лікування: трансплантацію нирки, операцію на серці за умов штуч. кровообігу, екстракорпорал. запліднення, біогемосорбцію та ін. Нині в Університеті функціонують факультети: мед. № 1, № 2, № 3, стоматол., сестрин. справи, міжнар., фармацевт., післядиплом. навч.; мед. ліцей, інтернатура, 2 НДІ – мед.-соц. проблем сім’ї, травматології та ортопедії; центри: Міжнар. мед. фіз.-хім., дерматокосметології та естетич. медицини, клітин. та тканин. трансплантації, регіон. спеціаліз. «Медицина та безпека праці», міжнар. співробітництва «Плід як пацієнт», ендоскопіч. хірургії, інформатики та телемедицини, наук.-метод.; лабораторії: центр. н.-д., галуз. наук. теор. та прикладної нейрофізіології, міжвідомча психофізіології кольору, емоцій та мотивацій; травматол., акушер.-гінекол. клініки, навч.-наук.-лікув. комплекс «Університет. клініка». На 80-ти каф. працюють 1062 викл., зокрема 180 д-рів та 608 канд. н., з них 1 чл.-кор. НАНУ, 2 академік та 5 чл.-кор. АМНУ; навч. бл. 5 тис. студентiв, серед яких 750 іноз. громадян, підвищують кваліфікацію понад 7 тис. лікарів. Серед відомих науковців – Р. Богославський, Г. Бондар, В. Гринь, О. Губергрiц, Ю. Думанський, О. Дядик, В. Єльський, Г. Ігнатенко, В. Климовицький, I. Комiсаров, Г. Кондратенко, Л. Кузьменко, М. Кущ, Г. Матяшин, К. Овнатанян, П. Серняк, О. Синяченко, В. Уманський, М. Франкфурт, В. Чайка, В. Черній. Університет має 4 навч. корпуси, клініку, 9 гуртожитків, санаторій-профілакторій, спорткомплекс, побут. комбінат, спорт.-оздоровчу базу на березі Сівер. Дінця. Видає ж. «Архив клинической и экспериментальной медицины», «Медико-социальные проблемы семьи», «Вестник гигиены и эпидемиологии», «Журнал психиатрии и медицинской психологии», «Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н. А. Торсуева», «Питання експериментальної та клінічної медицини», «Вісник невідкладної і відновної медицини», «Травма», «Нейронауки: теоретические и клинические аспекты», «Университетская клиника». Від 1976 діє музей історії ВНЗу (8 тис. експонатів). Перший ректор – І. Олімпієв (1930–37), нині – В. Казаков (від 1985).

Г. К. Северин

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Донецький національний медичний університет iм. М. Горького / Г. К. Северин // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-20854

Том ЕСУ:

8-й

Дата виходу друком тому:

2008

Дата останньої редакції статті:

2008

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

20854

Кількість переглядів цього року:

51

Схожі статті

Донецький університет економіки і права
Заклади освіти  | Том 8 | 2008
С. Я. Ходос
Інформатики і штучного інтелекту Державний університет
Заклади освіти  | Том 11 | 2011
І. В. Качур
Державна льотна Академія України
Заклади освіти  | Том 7 | 2007
С. М. Неділько

Нагору