ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Донецький національний технічний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕPСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1921 у м. Юзівка (нині Донецьк) як гірн. технікум. Від 1926 – гірн. інститут, від 1935 – індустр. інститут, від 1960 – політех. інститут, від 1993 – тех. університет, від 2001 – національний. На час зaснування мaв гіpн. і гіpничоелектpомех. факультети. Згодом створ. метaлуpг. (1924, нині фізико-метaлуpг.); хім.-технол. (1928); геолого-мapкшейдеp. (1943, нині гіpничо-геол.); електpотех. (1959), який 1971 розділений на енеpгет., обчислюв. техніки (нині обчислюв. техніки й інфоpмaтики), АСК (нині комп’ютеp. інфоpм. технологій і aвтомaтики); мех. (1965); інж.-екон. (1969, нині економіки тa менеджменту); вперше в Україні – із нім. і франц. (1993) та англ. (1995) мовами навчання. Також у його структурі – Інститут міжнар. співробітництва; Донец. інститут підприємництва й інж.-екон. коледж; Горлів. автомоб.-дорож. інститут; Красноармій. філія; Зуїв. енергет. і Харциз. металург. технікуми (усі – Донец. обл.); центр підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Заг. кількість студентів – бл. 18 тис. осіб. Навч. вихов. процес забезпечують 1,3 тис. викл., з них д-рів н., проф. – 125, канд. н., доц. – 700. Серед відомих науковців – Є. Башков, В. Гуляєв, Ф. Євдокимов, М. Зборщик, Ю. Коновалов, О. Мінаєв, С. Могильний, В. Пак, В. Приседський, В. Сивокобиленко, В. Святний, О. Смирнов, Г. Тарасенко, Ф. Шевченко, Б. Панов, Л. Фельдман, М. Ярим-Агаєв. Сформувались наук. школи у галузях гірн. справи та гірн. машинобудування, геології, металургії, хімії і хім. технологій, енергетики, машинобудування, обчислюв. техніки та інформатики, комп’ютер. технології та автоматики. Університет підтримує наук. зв’язки з ВНЗами Німеччини, США, Польщі, Нідерландів. Виходять «Вісті Донецького гірничого інституту», «Вестник водородной экономики и экологии», «Наукові праці Донецького національного технічного університету», «Економіка та право», «Ноосфера і цивілізація», «Проблеми гірського тиску», «Проблеми екології», «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». Соц. база: 10 гуртожитків, спорткомплекс, низка спортзалів, база відпочинку в м. Слов’янськ (Донец. обл.), спортивно-оздоров. табір у смт Ялта (Першотравн. р-н Донец. обл.). Перший ректор – І. Пугач (1920–23), від 1991 – О. Мінаєв.

А. Є. Смирнова

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Донецький національний технічний університет / А. Є. Смирнова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-20855

Том ЕСУ:

8-й

Дата виходу друком тому:

2008

Дата останньої редакції статті:

2008

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

20855

Кількість переглядів цього року:

54

Схожі статті

Вінницький фінансово-економічний університет
Заклади освіти  | Том 4 | 2005
П. Г. Білоконний

Нагору