ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кротов Петро Іванович

КРО́ТОВ Петро Іванович (Кротов Пётр Иванович; 21. 09(03. 10). 1852, с. Єлов Глазов. пов. В’ятської губ., нині Удмуртія, РФ – 24. 11(07. 12). 1914, м. Казань, нині Татарстан, РФ) – російський геолог, географ, геоморфолог. Закін. В’ятську ду­ховну семінарію (1874) та Казан. університет (1878), де відтоді до кінця життя й працював: від 1888 – екстраординар., від 1895 – орди­нар. (від 1906 – засл. ординар.) проф. і завідувач кафедри географії та етнографії, водночас від 1905 – завідувач кафедри геології та палеонтології, 1908–13 – декан фіз.-мат. ф-ту. Викладав також у вет. інституті та приват. жін. гімназії С. Вагнера. 1880 захистив дис. на право читати лекції «О минеральном составе окаменелостей», 1885 – дис. на ступ. магістра мінерало­гії та геогнозії «Артинский ярус. Геолого-палеонтологическая монография артинского песчаника» («Труды Казанского общества естествоиспытателей», т. 3, вып. 5), 1888 – дис. на ступ. д-ра мінералогії та геогнозії «Гео­логические исследования на за­падном склоне Чердынского и Соликамского Урала» («Труды Геологического комитета», т. 6). Наук. діяльність переважно при­свячена вивченню геол. будови та корис. копалин пн.-сх. губер­ній Європ. Росії. Автор праць зі стратиграфії, тектоніки, геоморфології, палеонтології перм. системи, мінералогії, фіз. географії, кліматології, гідрології, археології, етнографії, педагогіки. Брав участь у низці археол. розкопок. Займався геогр. і геол. спостереженнями на Дніпрі, зо­крема в р-ні його порогів, з наук. метою відвідував Полісся та Крим. Досліджував т. зв. дніпров. кристалічну смугу – широке плос­ке пасмо, яке починається на Пн. Зх. від долини р. Прип’ять та проходить на Пд. через Волинь, нинішні Київ., Черкас., Кі­ровогр., Микол., Херсон. обл., між Пд. Бугом і Дніпром. Почес. і дійс. чл. понад 10-ти рос. наук. т-в, зокрема Казан. товариства археології, історії та етнографії.

Пр.: О некоторых находках каменных орудий в Вятской и Казанской губерниях // Изв. Казан. об-ва археологии, истории и этнографии. 1879. Т. 1; Пост-плиоцен г. Тетюш // Вест. естество­испы­тателей. 1892. № 1–2; Орогидрогра­фический очерк западной части Вят­ской губернии, в пределах 89 листа // Тр. Геол. комітета. 1894. Т. 13, № 2; Не­­сколько замечаний о тектонике Дне­провской кристаллической полосы // Ежегодник по геологии и минералогии России за 1896; Еще о постановке преподавания географии в средних учебных заведениях // Землеведение. 1900. № 4; О новых поселениях камен­ного века в Казанской губернии // Изв. Казан. об-ва археологии, истории и этнографии. 1905. Т. 21, вып. 3; Раскоп­ки в Болгарах в 1913 // Там само. 1915. Т. 29, вып. 1/3.

Літ.: Дедков А. П. Петр Иванович Кро­тов (1852–1914). Казань, 2002.

А. І. Шушківський

Основні праці

О некоторых находках каменных орудий в Вятской и Казанской губерниях // Изв. Казан. об-ва археологии, истории и этнографии. 1879. Т. 1; Пост-плиоцен г. Тетюш // Вест. естество­испы­тателей. 1892. № 1–2; Орогидрогра­фический очерк западной части Вят­ской губернии, в пределах 89 листа // Тр. Геол. комітета. 1894. Т. 13, № 2; Не­­сколько замечаний о тектонике Дне­провской кристаллической полосы // Ежегодник по геологии и минералогии России за 1896; Еще о постановке преподавания географии в средних учебных заведениях // Землеведение. 1900. № 4; О новых поселениях камен­ного века в Казанской губернии // Изв. Казан. об-ва археологии, истории и этнографии. 1905. Т. 21, вып. 3; Раскоп­ки в Болгарах в 1913 // Там само. 1915. Т. 29, вып. 1/3.

Рекомендована література

  1. Дедков А. П. Петр Иванович Кро­тов (1852–1914). Казань, 2002.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кротов Петро Іванович / А. І. Шушківський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-2144. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

російський геолог

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

2144

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Наливкін
Людина  |  Том 22 | 2020
С. Б. Шехунова
Полканов
Людина  | 2023
Д. Є. Макаренко
Карпінський
Людина  |  Том 12 | 2012
Д. Є. Макаренко

Нагору