ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Данилевич Василь Євтимович

ДАНИЛЕ́ВИЧ Василь Євтимович (28. 01 (09. 02). 1872, м. Курськ, Росія – 10. 10. 1936, за ін. даними – 10. 11. 1936, Київ) – історик, археолог. Учень В. Антоновича. Член Рос. археол. товариства, Істор. товариства Нестора-літописця, УНТ, Товариства дослідників Волині та низки вчених архів. комісій. Закін. Університет св. Володимира у Києві (1895). У 1894 за працю «Очерк истории Полоцкой земли до конца ХІV ст.» (К., 1896) відзначений золотою медаллю. Вчителював у Баку, Дерпті (нині м. Тарту, Естонія) та Ревелі (нині Таллінн). 1902 склав магістер. іспити у Харків. університеті, де відтоді працював приват-доцент кафедри рос. історії; водночас викладав у жін. г-зіях, брав активну участь у діяльності Харків. істор.-філол. товариства. 1907–15 – приват-доцент Університету св. Володимира у Києві (запроваджував вивчення укр. істор. джерел); 1915–18 – приват-доцент Варшав. університету; 1918–20 – проф. Укр. університету в Києві; 1920–31 – проф. Київ. ІНО; у 1930-і рр. – проф. Інституту червоної професури при ВУЦВК і Київ. університету. Працював у комісіях ВУАН: для складання словника живої української мови (1919–20), для складання біогр. словника діячів України (1919–30); дійс. чл. і голова підсекції матеріал. культури Н.-д. каф. історії України при ВУАН (1924–29). Разом із К. Мельник розкопував ранньоскіф. кургани. Автор праць з історії Слобожанщини, генеалогії козац. старшини, історії Білорусі, археології та нумізматики України. Репрес. за відмову виступити проти М. Грушевського. Особовий архів. фонд Д. зберігається в Інституті рукопису НБУВ.

Пр.: Заметки по русской доисторической керамике // Археол. летопись Юж. России. 1903. Ч. 5; Время образования Слободских Черкасских полков // Сб. статей, посвящ. В. Ключевскому. Москва, 1909; О. Я. Єфименко // Наше минуле. 1918. Кн. 3; Археологічна минувшина Київщини. К., 1925; Цікавий серп. К., 1928; Проф. В. Б. Антонович та Археологічний музей ІНО // Зап. Київ. ІНО. 1928. Кн. 3.

Літ.: Життєпис проф. В. Є. Данилевича (складений їм самим) // Зап. істор. філол. відділ. УАН. К., 1919. Кн. 1; Багалій Д. Оцінка наукових праць проф. В. Є. Данилевича // Там само; Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии [В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики]. Москва; Брянск, 1997; Маслійчук В. В. Данилевич та історія Слобідської України // КС. 2004. № 1.

Г. П. Герасимова

Основні праці

Заметки по русской доисторической керамике // Археол. летопись Юж. России. 1903. Ч. 5; Время образования Слободских Черкасских полков // Сб. статей, посвящ. В. Ключевскому. Москва, 1909; О. Я. Єфименко // Наше минуле. 1918. Кн. 3; Археологічна минувшина Київщини. К., 1925; Цікавий серп. К., 1928; Проф. В. Б. Антонович та Археологічний музей ІНО // Зап. Київ. ІНО. 1928. Кн. 3.

Рекомендована література

  1. Життєпис проф. В. Є. Данилевича (складений їм самим) // Зап. істор. філол. відділ. УАН. К., 1919. Кн. 1;
  2. Багалій Д. Оцінка наукових праць проф. В. Є. Данилевича // Там само;
  3. Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии [В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики]. Москва; Брянск, 1997;
  4. Маслійчук В. В. Данилевич та історія Слобідської України // КС. 2004. № 1.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Данилевич Василь Євтимович / Г. П. Герасимова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-23436

Том ЕСУ:

7-й

Дата виходу друком тому:

2007

Дата останньої редакції статті:

2007

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

23436

Кількість переглядів цього року:

55

Схожі статті

Милорадович
Людина  |  Том 20 | 2018
О. О. Коваленко
Базилевич
Людина  |  Том 2 | 2003
І. Б. Матяш
Мазяр
Людина  | 2023
Л. В. Дайнюк

Нагору