ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кравцов Микола Іванович

КРАВЦО́В Микола Іванович (Кравцов Ни­­колай Иванович; 11(24). 06. 1906, слобода Орєхово, нині село Вол­­гогр. обл., РФ – 09. 09. 1980, Москва) – російський літературознавець, фольклорист, педагог. Доктор філологічних наук (1947), професор (1949). Навч. на словес. відділ. Моск. інституту слова (1923–25) та істор.-етнол. факультеті Моск. університету (1926–29). Працював 1929–33 ред. Держ. видавництва худож. літ-ри (Москва). 11 січня 1934 за­арешт., 29 березня того ж року за звинуваченням у антирад. агітації та пропаганді засудж. до 5-ти р. таборів. 1939 звільнений, 1964 реабілітований. 1939–60 – у Тамбов. пед. інституті (РФ): від 1941 (з перервою) – завідувач кафедри рос. мови та літ-ри; водночас від 1947 – старший науковий співробітник Інституту слов’яно­­знавства АН СРСР (Москва); у 1960–70-х рр. – завідувач кафедри фольк­­лору Моск. університету. Голова наук. ради з фольк­лору при Відділ. мо­­ви і літ-ри АН СРСР (від 1972). Керував у ІМФЕ АН УРСР групою славістів, серед яких – Н. Шумада, В. Скрипка, М. Гуць; був відповід. ред. окремих вид. АН УРСР. Наукові дослідження: слов’ян. літературознавство та фольклористика; зв’язки творчості Т. Шев­­ченка з літ-рами ін. слов’ян. народів. Автор ст. «Русско-украинские связи» («Институт славяноведения. Краткие сообщения», 1955, вып. 16); «Шевченко в литературе и критике Югосла­­вии» («Тарас Шевченко», Москва, 1962; українською мовою опубл. у ж. «Радянське літературознавство», 1962, № 4), в якій писав про поширення творів Кобзаря у Сербії, Хорватії та Словенії через перекл. і відгуки про нього 1860-х – 1960-х рр.; «Творчість Шевченка та закономірності роз­­витку слов’янських літератур» («Збірник праць одинадцятої на­­укової шевченківської конферен­­ції», К., 1963). Уклав зб. «История Югославии» (1963, т. 1–2), «Сербскохорватский эпос» (1985; обидва – Москва). Під керівництвом К. видано 5 зб. «Фольк­лор как искусство слова» (Москва, 1966; 1969; 1975; 1980; 1981).

Пр.: Сербский эпос. Москва; Ленин­­град, 1933; 1960; Проблемы славянско­­го фольклора. Москва, 1972; Пробле­­мы сравнительного изучения славянских литератур. Москва, 1973; Славян­­ский фольклор: Учеб. пособ. Москва, 1976; Историческая поэтика фольклора. Москва, 1977.

Літ.: Амроян И. Воспоминания о Н. И. Кравцове // Рос. славист. фольк­лористика: Пути развития и исследовател. перспективы: Мат. Междунар. науч. конф. к 100-летию со дня рожд. проф. Н. Кравцова. Москва, 2007; Мо­­розов Г. Малоизвестные факты из жиз­­ни Н. И. Кравцова // Там само; Гуць М. Тарас Шевченко в науковому світлі Ми­­коли Кравцова // Слов’ян. обрії. К., 2012. Вип. 4.

М. В. Гуць

Основні праці

Сербский эпос. Москва; Ленин­­град, 1933; 1960; Проблемы славянско­­го фольклора. Москва, 1972; Пробле­­мы сравнительного изучения славянских литератур. Москва, 1973; Славян­­ский фольклор: Учеб. пособ. Москва, 1976; Историческая поэтика фольклора. Москва, 1977.

Рекомендована література

  1. Амроян И. Воспоминания о Н. И. Кравцове // Рос. славист. фольк­лористика: Пути развития и исследовател. перспективы: Мат. Междунар. науч. конф. к 100-летию со дня рожд. проф. Н. Кравцова. Москва, 2007;Google Scholar
  2. Мо­­розов Г. Малоизвестные факты из жиз­­ни Н. И. Кравцова // Там само;Google Scholar
  3. Гуць М. Тарас Шевченко в науковому світлі Ми­­коли Кравцова // Слов’ян. обрії. К., 2012. Вип. 4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кравцов Микола Іванович / М. В. Гуць // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-2430

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

російський літературознавець

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

2430

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Жданов
Людина  |  Том 9 | 2009
І. Д. Бажинов, Ю. С. Левченко
Жирмунський
Людина  |  Том 9 | 2009
Я. І. Кравець
Гіппіус
Людина  |  Том 5 | 2006
М. М. Павлюк

Нагору