ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Гази горючі

ГА́ЗИ ГОРЮ́ЧІ – газоподібні речовини, що мають здатність горіти. До Г. г. відносяться водень, окис вуглецю, сірководень, газоподібні вуглеводи (метан та його гомологи, неграничні вуглеводні – етилен та ін.). У техніці під Г. г. звичайно розуміють природні та штучні суміші цих газів, розбавлені негорючими газами, такими як двоокис вуглецю, інертні гази, пари води. Природні Г. г. розділяють на власне природні гази (складаються на 99 % з вуглеводнів, гол. чином з метану та його найближчих гомологів), що добуваються з газових родовищ; гази газоконденсат. родовищ, що знаходяться у пластах під тиском і містять рідкі вуглеводи; супутні гази нафтодобування, що розчинені в нафті і видобуваються разом з нею. В умовах т-ри +35 – +40 °С на глиб. 0,3–1,6 км природні гази існують у вигляді гідратів. До природ. Г. г. також належать біохім. гази, вулкан. гази та метаморфічні гази. Останні здебільшого утворюються у процесах перетворення вугілля (метан вугіл. родовищ). Пром. видобуток природ. газу в Україні ведеться від 1924. Його використовують як паливо в енергетиці та комунал. госп-ві та як сировину промисловості органіч. синтезу у виробництві аміаку, метанолу, ацетилену та ін. Супутні гази нафтодобування містять метан та його гомологи, сірководень, пари важких вуглеводнів, негорючі компоненти азот, двоокис вуглецю, в невеликих кількостях рідкі гази (Не, Аr). Супутні гази нафтодобування використовують як паливо та хім. сировину. Запаси метану вугіл. родовищ оцінюють в 3,7–4,0 трлн м3. Щороку вугіл. шахти Донбасу викидають в атмосферу понад 2,7 млрд м3 шахт. метану. Штучні суміші Г. г. отримують в результаті терміч. розкладання твердого та рідкого палива. Найпоширеніші: кокс. газ – продукт коксування твердого палива; генератор. газ, що утворюється при газифікації твердих палив; гази нафтопереробки, що утворюються при терміч. та термокаталітич. переробці нафти та нафтопродуктів; домен. газ, що утворюється в процесі виплавки чавуну. Штучні Г. г. містять цінні неграничні вуглеводи, окис вуглецю та водень. Їх використовують як сировину нафтоперероб. та нафтохім. вироб-в, у процесах очистки від сірки нафтопродуктів.

Літ.: Енергетичні ресурси та потоки. К., 2003.

Б. К. Ільєнко

Рекомендована література

  1. Енергетичні ресурси та потоки. К., 2003.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Гази горючі / Б. К. Ільєнко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-28152

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

28152

Кількість переглядів цього року:

168

Схожі статті

Матеріяли до української біблїоґрафії
Світ-суспільство-культура  | Том 19 | 2018
Л. І. Ільницька
Духовий оркестр
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
В. О. Богданов
Брокгауза и Ефрона Энциклопедическій словарь
Світ-суспільство-культура  | Том 3 | 2004
І. Л. Бутич

Нагору