ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Гарбер Рувим-Йосель Гіршович

ГА́РБЕР Рувим-Йосель Гіршович (01 (13). 01. 1909, Одеса – 07. 02. 2001, Харків) – фізик. Доктор фізико-математичних наук (1942), професор (1944). Премія 1-го ступеня АН УРСР (1941), премія ім. К. Синельникова НАНУ (1998). Закін. Одес. індустр. інститут (1931). Від 1935 – у Харків. фіз.-тех. інституті (нині ННЦ «Харків. фіз.-тех. інститут» НАНУ): від 1938 – зав. лаб., від 1949 – нач. відділу, від 1957 – нач. лаб. фізики кристалів, від 1979 – старший науковий співробітник-проф.; водночас 1957–75 – проф. Харків. пед. інституту. Дослідж. у галузі фізики міцності і пластичності кристалів. Відкрив явища утворення пруж. двійникування кристалів (1938), низькотемператур. рекристалізації та полігонізації деформов. кристалів під час відпалу, спікання металів у вакуумі і програм. зміцнення матеріалів. Провадив дослідж. механізмів пластич. деформації та руйнування монокристалів і полікристалів металів, зокрема урану, берилію, цирконію; фазових перетворень у металах і сплавах; структури кристалів на атом. рівні за допомогою створеного ним автоіон. мікроскопа; з матем. моделювання дефектної структури кристалів і визначення геом. і енергетич. характеристик дислокацій, меж розподілу; отримання водню за допомогою радіолізу водомістких кристаліч. матеріалів.

Пр.: Образование упругих двойников при двойниковании кальцита // Докл. АН СССР. 1938. Т. 21; Физика прочности кристаллических тел // УФН. 1960. Т. 70, вып. 1 (співавтор); Упрочнение висмута при программном нагружении // ФХММ. 1961. Т. 11, вып. 1 (співавтор); Понижение критических напряжений движения и размножения дислокаций при многократном изгибе // ФТТ. 1965. Т. 7 (співавтор); Механическая прочность микрокристаллов вольфрама // Докл. АН СССР. 1967. Т. 174, № 5 (співавтор); Обратимая пластичность кристаллов. Москва, 1991 (співавтор).

І. М. Неклюдов

Основні праці

Образование упругих двойников при двойниковании кальцита // Докл. АН СССР. 1938. Т. 21; Физика прочности кристаллических тел // УФН. 1960. Т. 70, вып. 1 (співавтор); Упрочнение висмута при программном нагружении // ФХММ. 1961. Т. 11, вып. 1 (співавтор); Понижение критических напряжений движения и размножения дислокаций при многократном изгибе // ФТТ. 1965. Т. 7 (співавтор); Механическая прочность микрокристаллов вольфрама // Докл. АН СССР. 1967. Т. 174, № 5 (співавтор); Обратимая пластичность кристаллов. Москва, 1991 (співавтор).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Гарбер Рувим-Йосель Гіршович / І. М. Неклюдов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-28711

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

28711

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Гура
Людина  |  Том 6 | 2023
Д. Є. Макаренко
Осецький
Людина  |  Том 24 | 2022
Ю. І. Зайцев
Лисенко
Людина  |  Том 17 | 2016
В. М. Томашик

Нагору