ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Гарвардська бібліотека давнього українського писменства

«ГА́РВАРДСЬКА БІБЛІОТЕ́КА ДА́ВНЬОГО УКРАЇ́НСЬКОГО ПИСЬМЕ́НСТВА» («Harvard Library of Early Ukrainian Literature») – видавнича серія Українського наукового інституту Гарвардського університету. Складова частина «Гарвард. проекту», присвяченого 1000-літтю хрещення України-Русі. Автор проекту і засн. – О. Пріцак. Започатк. у 2-й пол. 1980-х рр. і оплачувана з пожертвувань укр. громадськості Пн. Америки, серія мала охопити осн. твори укр. середньовіч. і ранньо-модерного («досекулярного») письменства та дух. культури. Була запланована в трьох підсеріях: тексти (переважно факсимільні вид.), корпус перекладів англ. мовою із об’ємними наук. вступами та коментарями, переклади сучас. українською мовою. У первісному варіанті кожна із підсерій була розпланована на 40 томів. Продовжуючи і розвиваючи концепцію засн. 1973 Укр. наук. інституту Гарвард. університету, серія мала подвійну мету: по-перше, стверджувати укр. дух. культуру у світі, передусім на Зх., і тим самим нагадувати світовій громадськості про Україну, про її вклад у світову культуру і про те, що вона – хоч тоді ще в тіні імпер. «центру» – є осн. дух. спадкоємцем хрещення 988 р. (яке в СРСР відзначалося тільки у рос. контексті); по-друге, звернути увагу укр. громадськості, як у діаспорі, так і в Україні, на скарби вітчизн. духовності – саме на те, що в СРСР послідовно приховувалося й заборонялося. Нині томи виходять мірою їх опрацювання. У корпусі англомов. перекладів видано 7 томів: 1-й т. – «Києво-Печерський патерик» (1989); 2-й т. – «Агіографія Київської Русі» (1992); 3-й т. – «Льва Кревзи “Оборона церковної єдності” (1617) і Захарія Копистенського “Палінодія” (1620– 1623)» (1995); 4-й т. – «Житіє Паїсія Величковського» (1989); 5-й т. – «Проповіді і риторика Київської Русі» (1991); 6-й т. – «Повчальна проза Київської Русі» (1994); 7-й т. – «Вибрані твори Мелетія Смотрицького» (2005). У корпусі текстів видано: 1-й т. – «Зібрані твори Мелетія Смотрицького»; 2-й т. – «Євангеліє учительноє» Мелетія Смотрицького; 3-й т. – факсимільні «Obrona jedności cerkiewnej...» Л. Кревзи і «Палінодія...» З. Копистенського; 4-й т. – факсимільні «Патерикон...» С. Косова і «Τερατουργημα...» А. Кальнофойського; 5-й і 6-й т. – «“Діаріюш подружни” і інші писання Пилипа Орлика»; 8-й т. – «Київський і Галицько-волинський літописи»; 9-й т. – «Літопис Григорія Грабянки»; 10-й т. – «“Повість временних літ”, зведення і парадосіс» (у 3-х книгах). У серії перекладів сучас. українською мовою вийшли твори Г. Сковороди у 2-х томах (1994).

Г. Грабович

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Гарвардська бібліотека давнього українського писменства / Г. Грабович // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-28720

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

28720

Кількість переглядів цього року:

19

Схожі статті

Бібліотека України ім. В. Вернадського Національна (НБУВ)
Бібліотеки  | Том 2 | 2003
О. С. Онищенко, В. Г. Попроцька
Бібліотека інституту геронтології
Бібліотеки  | Том 2 | 2003
Ю. К. Дупленко
Бібліотека світової драматургії
Бібліотеки  | Том 2 | 2003
Р. І. Доценко

Нагору