ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Генеалогічне дерево

ГЕНЕАЛОГІ́ЧНЕ ДЕ́РЕВО – графічне зображення філогенетичних (споріднених) зв’язків різних груп організмів. Вперше схему Г. д. застосували Ф. Ґальтон (1865) та Е. Геккель (1866) щодо людини та тварин відповідно. При побудові Г. д. у нижній частині схеми розташовують найбільш примітивні групи, у централ. – групи, що еволюціонують в осн. напрямку, характер. для даного філогенетич. стовбура, по боках – ті, що ухилилися від осн. напрямку еволюції з набуттям певної спеціалізації. У верхній частині Г. д. знаходяться групи, які досягли найбільш високого рівня організації. Таксономічну близькість різних груп зображують ступенем розходження відповід. гілок. Г. д. таксонів, представлених у палеонтол. літописі, накладають на геохронол. шкалу. Таке Г. д. показує час відособлення (відгалуження), розквіту і вимирання різних філогенетич. гілок. Споріднені зв’язки між різними групами організмів бувають дуже складними, тому плоске зображення Г. д. інколи замінюють на просторове.

Вивчення Г. д. людини покладене в основу вирішення ряду наук. та приклад. завдань генетики, а також застосовується при істор. студіях. Побудову Г. д. починають з людини, яку називають пробандом (позначається стрілочкою). Реєструють такі дані: прізвище, ім’я та по батькові (для жінок вказують дівоче прізвище), вік (для живих – рік народження, для померлих – вік, у якому настала смерть; інколи вказують дату народження й смерті), національність, місце проживання сім’ї (для обліку можливих ендеміч. факторів), місце проживання предків, професія, наявність хроніч. захворювань у родичів, причина смерті. По завершенні збору відомостей за допомогою системи умов. позначень будують Г. д. Покоління в Г. д. позначають рим. цифрами, які пишуть ліворуч від родоводу. Араб. цифрами нумерують нащадків одного покоління зліва направо. Братів і сестер розташовують у порядку народження, вони мають назву сибси. Часто побудову Г. д. починають не з пробанда, а з найстарішого покоління, а зображення розташовують так, щоб кожне покоління знаходилось на своїй горизонталі.

Д. М. Голда

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Генеалогічне дерево / Д. М. Голда // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-29037

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

29037

Кількість переглядів цього року:

51

Схожі статті

Наш голос
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
В. І. Антофійчук
Одеська міська клінічна інфекційна лікарня
Світ-суспільство-культура  | Том 24 | 2022
К. К. Васильєв, С. Я. Лаврюкова
Композиторів України Національна спілка
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2014
Т. С. Невінчана

Нагору