ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Воробйов Володимир Петрович

ВОРОБЙО́В Володимир Петрович (14 (26). 07 (за ін. даними – 15(27). 06). 1876, Одеса – 31. 10. 1937, Харків) – лікар-анатом. Доктор медичних наук (1908), професор (1916), академік ВУАН (1934). Ленін. премія (1927). Закін. мед факультет Харків. університету (1903), де відтоді й працював (згодом мед. інститут): 1917–37 (з перервою) – завідувач кафедри нормал. анатомії; одночасно один із засн. і наук. кер. Укр. інституту експерим. медицини (Харків). Викладав анатомію у навч. закладах Харкова (1904–13); у 1920–21 – засн. і завідувач кафедри анатомії у Мед. академії (Софія). Основоположник укр. наук. школи анатомів. Відкрив закони структур. організації нерв. системи; розвинув учення про цілісність організму; дослідив вплив функцій організму і праці на морфогенез; розробив макромікроскопіч. метод дослідж. тканин тіла людини; склав карту вегетатив. нерв. вузлів і сплетінь внутр. органів; розробив метод вшитих електродів для вивчення периферич. нерв. системи в умовах хроніч. дослідж. Автор методу бальзамування; засн. функціонал. анатомії та стереоморфології. Автор «Атласа анатомии человека: В 5 т.» (Москва; Ленинград, 1938– 42; 1946–48). Організував при каф. анатомії Харків. мед. інституту єдиний у світі Музей становлення людини. Президія АМН СРСР заснувала премію його імені.

Пр.: К топографии нервных стволов и узлов сердца человека. Х., 1917; О негативной окраске нервной системы // ХМЖ. 1917. Т. 24, № 10–12; О нервах сердца у человека // Тр. 1-го Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. Петроград, 1923; Methodik der Untersuchungen von Nervenelementen des makro- und makromikroskopischen Gebiets. Berlin, 1925; Анатомія людини: Підруч. і атлас: У 3 т. Т. 1. Апарат опори та руху. Х., 1934 (співавтор); Краткий учебник анатомии: У 2 т. Москва; Ленинград, 1935–36 (співавтор); Короткий підручник анатомії людини: У 2 т. К.; Дн., 1936–38; Новое в методике преподавания анатомии // Высшая школа. 1937. № 12; Избранные труды. Ленинград, 1958.

Літ.: Чепурная Т. Д. Владимир Петрович Воробьев (1876–1937): Библиогр. указ. Х., 1957; Куприянов В. В. В. П. Воробьев. Москва, 1969; Синельников Р. Д. Жизнь в науке. Москва, 1969; Брик Я. Видатний анатом: До 100-річчя з дня народж. В. П. Воробйова // Наука і суспільство. 1976. № 7; Кульчицький К. І., Бобін В. В., Бурих М. П. В. П. Воробйов. К., 1976.

Ж. М. Перцева

Основні праці

К топографии нервных стволов и узлов сердца человека. Х., 1917; О негативной окраске нервной системы // ХМЖ. 1917. Т. 24, № 10–12; О нервах сердца у человека // Тр. 1-го Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. Петроград, 1923; Methodik der Untersuchungen von Nervenelementen des makro- und makromikroskopischen Gebiets. Berlin, 1925; Анатомія людини: Підруч. і атлас: У 3 т. Т. 1. Апарат опори та руху. Х., 1934 (співавтор); Краткий учебник анатомии: У 2 т. Москва; Ленинград, 1935–36 (співавтор); Короткий підручник анатомії людини: У 2 т. К.; Дн., 1936–38; Новое в методике преподавания анатомии // Высшая школа. 1937. № 12; Избранные труды. Ленинград, 1958.

Рекомендована література

  1. Чепурная Т. Д. Владимир Петрович Воробьев (1876–1937): Библиогр. указ. Х., 1957;Google Scholar
  2. Куприянов В. В. В. П. Воробьев. Москва, 1969;Google Scholar
  3. Синельников Р. Д. Жизнь в науке. Москва, 1969;Google Scholar
  4. Брик Я. Видатний анатом: До 100-річчя з дня народж. В. П. Воробйова // Наука і суспільство. 1976. № 7;Google Scholar
  5. Кульчицький К. І., Бобін В. В., Бурих М. П. В. П. Воробйов. К., 1976. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Воробйов Володимир Петрович / Ж. М. Перцева // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-29721

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

29721

Кількість переглядів цього року:

33

Схожі статті

Антипов
Людина  |  Том 1 | 2001
Є. М. Дорохова
Вакуленко
Людина  |  Том 4 | 2005
Є. М. Дорохова
Бобрик
Людина  |  Том 3 | 2004
Л. А. Пиріг

Нагору