ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Вотчал Євген Пилипович

ВО́ТЧАЛ Євген Пилипович (14(26). 10. 1864, містечко Борзна, нині місто Черніг. обл. – 01. 04. 1937, Київ) – фахівець у галузі фізіології рослин. Доктор ботаніки (1897), професор (1898), академік АН УРСР (1921). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. факультету Казан. університету (1889), був залиш. для підготовки до професор. звання. Того ж року відряджений до Москви: працював в Університеті та Петров. с.-г. академії під керівництвом К. Тимірязєва. 1893 – 98 – ад’юнкт-професор кафедри фізіології та мікробіології рослин Новоолександрій. інституту с. господарства і лісівництва (м. Нова Олександрія, нині Пулави, Польща); 1898– 1932 – професор кафедри ботаніки с.-г. факультету Київ. політех. інституту (згодом Київ. с.-г. інститут). 1922 був одним із засн. у Києві Наук. інституту селекції (згодом ВНДІ цукр. буряків), у якому до 1937 керував фізіол. відділом. Одночасно 1934–37 – завідувач відділу біології с.-г. рослин Інституту ботаніки АН УРСР (Київ). В. – автор низки статей до «Энциклопедического словаря» братів Гранат (Москва, 1910–48), зокрема «Ассимиляция азота», «Сосуды млечные», «Растительные соки» та ін. Осн. наук. праці присвяч. вивченню руху води (пасоки) та розподілу електр. потенціалу в стовбурах дерев. Обґрунтував теорію руху води в рослині за допомогою кореневого тиску; розробив оригін. методику збирання пасоки в природ. умовах; встановив залежність смоловиділення від водозабезпечення дерева; заклав наук. основи технології підсочування та терпентин. виробництва в СРСР; створив оригін. теорію вироб. властивостей цукр. буряка. Один із засн. приклад. фізіології с.-г. рослин: заклав основи польової фізіології, теорії врожайності та посухостійкості. Створив школу укр. ботаніків-фізіологів.

Пр.: О движении пасоки в растении. Ч. 1–2. Москва, 1897; Стан підсочки в лісовому господарстві Америки та Франції і можлива роль підсочної промисловості в лісах України // ВСГН. 1923. Т. 1; Полевая физиология (нормальная и патологическая) и физиологическое сортоизучение в селекции // Тр. Науч. ин-та селекции. 1928. № 2; Распределение сахаров по тканевым элементам сахарной свеклы в связи с ее сахаристостью. К., 1934; Дослідження з фізіології і фізіологічної технології терпентинної системи // ЖІБ. 1938. № 16 (співавтор); Теорія виробничих властивостей цукрових буряків // Там само; Физиология производственных свойств свеклы. К., 1938.

Літ.: Левшин О. М. Академік Євген Пилипович Вотчал (1864–1937) // ЖІБ. 1938. № 16; Ситник К. М. Українська фітофізіологія післяжовтневого періоду // УБОЖ. 1967. Т. 24, № 5; Вотчал-Словачевська В. Є., Костюк Г. Г. Євген Пилипович Вотчал. К., 1991; Липшиц С. Ю. Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь: В 4 т. Москва, 1947; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.

Л. І. Мусатенко

Основні праці

О движении пасоки в растении. Ч. 1–2. Москва, 1897; Стан підсочки в лісовому господарстві Америки та Франції і можлива роль підсочної промисловості в лісах України // ВСГН. 1923. Т. 1; Полевая физиология (нормальная и патологическая) и физиологическое сортоизучение в селекции // Тр. Науч. ин-та селекции. 1928. № 2; Распределение сахаров по тканевым элементам сахарной свеклы в связи с ее сахаристостью. К., 1934; Дослідження з фізіології і фізіологічної технології терпентинної системи // ЖІБ. 1938. № 16 (співавтор); Теорія виробничих властивостей цукрових буряків // Там само; Физиология производственных свойств свеклы. К., 1938.

Рекомендована література

  1. Левшин О. М. Академік Євген Пилипович Вотчал (1864–1937) // ЖІБ. 1938. № 16;
  2. Ситник К. М. Українська фітофізіологія післяжовтневого періоду // УБОЖ. 1967. Т. 24, № 5;
  3. Вотчал-Словачевська В. Є., Костюк Г. Г. Євген Пилипович Вотчал. К., 1991;
  4. Липшиц С. Ю. Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь: В 4 т. Москва, 1947;
  5. Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Вотчал Євген Пилипович / Л. І. Мусатенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-29929

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

29929

Кількість переглядів цього року:

43

Схожі статті

Оканенко
Людина  |  Том 24 | 2022
І. І. Рожко
Амірджанов
Людина  |  Том 1 | 2001
А. М. Бузні
Гайдук
Людина  |  Том 5 | 2006
А. І. Баженов

Нагору