ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Грінченко Віктор Тимофійович

ГРІНЧЕ́НКО Віктор Тимофійович (04. 10. 1937, Полтава) – фахівець у галузі механіки. Чоловік Т. Грінченко. Доктор фізико-математичних наук (1973), професор (1980), академік НАНУ (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1988). Премії ім. О. Динника АН УРСР (1984), ім. М. Янгеля АНУ (1992). Закін. Київський університет (1959). Від 1962 працював у Інституті механіки АН УРСР (Київ): 1975–80 – завідувач відділу термопружності; від 1981 – завідувач відділу гідродинам. акустики і заст. дир. з наукової роботи, 1987–2020 – директор, від 2021 – пров. н. с. Інституту гідромеханіки НАНУ (Київ). Водночас від 1976 – проф. Нац. тех. університету України «Київ. політех. інститут». Досліджує статичні та динам. задачі теорії пружності та електропружності; хвильові процеси в пружних хвилеводах; взаємодію звук. хвиль із пруж. оболонками та турбулент. течіями; лаґранжеву турбулентність для малих чисел Рейнольдса; теорії коливань пруж. шарів у потоці і випромінювання звуку турбулент. погранич. шаром. Розробив нові методи вирішення гранич. задач теорії пружності та пружно-рідин. взаємодії, що дозволило суттєво розширити клас задач матем. фізики, які допускають аналіт. розв’язання. На цій основі були виявлені та вивчені нові специфічні ефекти розповсюдження та взаємодії хвиль у хвилеводах склад. структури: встановлені закономірності впливу рідини на випромінювачі, розсіяння звуку на решітках; важливі особливості у характеристиках дисперсії пружньорідин. хвиль і розподілу енергії між ними; розроблені нові матем. моделі теорії коливань пруж. пластин у потоці і випромінювання звуку турбулент. погранич. шаром.

Пр.: Равновесие и установившиеся колебания упругих тел конечных размеров. К., 1978; Гармонические колебания и волны в упругих телах. К., 1981; Волновые задачи рассеяния звука упругими оболочками. К., 1986; Электроупругость. К., 1989; Особенности распространения волн в заполненных жидкостью цилиндрах с податливыми стенками // Акустич. вісн. 2001. Т. 1, № 3; Алгоритмы адаптивной и ранговой классификации шумов дыхания // Там само. 2002. Т. 5, № 3 (співавтор); Вступ в нелінійну динаміку. Хаос і фрактали. К., 2005 (співавтор).

Л. Ф. Корецька

Основні праці

Равновесие и установившиеся колебания упругих тел конечных размеров. К., 1978; Гармонические колебания и волны в упругих телах. К., 1981; Волновые задачи рассеяния звука упругими оболочками. К., 1986; Электроупругость. К., 1989; Особенности распространения волн в заполненных жидкостью цилиндрах с податливыми стенками // Акустич. вісн. 2001. Т. 1, № 3; Алгоритмы адаптивной и ранговой классификации шумов дыхания // Там само. 2002. Т. 5, № 3 (співавтор); Вступ в нелінійну динаміку. Хаос і фрактали. К., 2005 (співавтор).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Грінченко Віктор Тимофійович / Л. Ф. Корецька // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-31899. – Останнє поновлення : 23 січ. 2024.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

6-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2024-01-23

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фахівець у галузі механіки

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

31899

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Голубков
Людина  |  Том 6 | 2006
А. І. Догадайло
Злотенко
Людина  |  Том 10 | 2010
Л. І. Зубкова
Матвєєв
Людина  |  Том 19 | 2018
А. П. Зіньковський

Нагору