ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Винахід

ВИ́НАХІД – результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері суспільно корисної діяльності. Під В. розуміють технол. (тех.) рішення, що відповідає умовам патентоспроможності – новизні, винахідниц. рівню і пром. придатності. Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об’єктами В. можуть бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Пріоритет, авторство і право власності на В. засвідчуються патентом, строк дії якого за заг. правилом становить 20 р. від дати подання заявки. В. визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, що стали загальнодоступні у світі до дати подання заявки до центр. органу виконав. влади з питань правової охорони інтелектуал. власності (Держпатенту України), або (якщо заявлено пріоритет) до дати її пріоритету. В. має винахідниц. рівень, якщо для фахівця він не випливає явно із рівня техніки; визнається пром. придатним, якщо його можна використати у промисловості або ін. сфері люд. діяльності. Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначені права винахідника, роботодавця, правонаступника і першого заявника, порядок подачі заявки до Держпатенту України і одержання патенту, права та обов’язки, що випливають з патенту, можливості захисту цих прав, порядок припинення дії патенту та визнання його недійсним. Заявка повинна містити: заяву про видачу патенту на В., його опис, формулу, креслення (якщо на них є посилання в описі) та реферат.

М. І. Хавронюк

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Винахід / М. І. Хавронюк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-34001

Том ЕСУ:

4-й

Дата виходу друком тому:

2005

Дата останньої редакції статті:

2005

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

34001

Кількість переглядів цього року:

165

Схожі статті

Матеріяли до української біблїоґрафії
Світ-суспільство-культура  | Том 19 | 2018
Л. І. Ільницька
Гопак
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
Ю. О. Станішевський
Закерзоння
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
Ю. Гаврилюк

Нагору