ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Копнін Павло Васильович

КОПНІ́Н Павло Васильович (27. 01. 1922, с. Гжель, нині Моск. обл. – 27. 06. 1971, Москва) – філософ. Доктор філософських наук (1957), професор (1958), академік АН УРСР (1967), член-кореспондент АН СРСР (1970). Державні нагороди СРСР. Закін. екстерном Моск. університет (1944). Працював завідувач кафедри філософії Томського університету (РФ, 1947–55); в Інституті філософії АН СРСР (Москва, з перервою): 1956–58 – зав. сектору діалектич. матеріалізму, 1968–71 – директор; у Києві: від 1958 – завідувач кафедри філософії Політех. інституту; водночас 1958–62 – завідувач кафедри діалектич. та істор. матеріалізму Університету; 1962–68 – директор Інституту філософії АН УРСР. Засн. київ. школи філософів. Брав участь в укладан­­ні «Философской энциклопе­­дии» (т. 1–5, Москва, 1961–70). Наукові дослідження: методологія та логіка науки, теорія пізнання, діалект. матеріалізм, історія філософії. Зміст праць К. виходить за межі здогматизов. марк­­сизму. Ініціював вивчення спад­­щини філософів Києво-Могилян. академії.

Пр.: Диалектика как логика. К., 1961; Гипотеза и познание действительности. К., 1962; Идея как форма мышле­­ния. К., 1963; Диалектика как логика и теория познания. Москва, 1973; Диалектика, логика, наука. Москва, 1973; Гно­­сеологические и логические основы нау­­ки. Москва, 1974; Проблемы диалектики как логики и теории познания. Москва, 1982.

Літ.: Павел Васильевич Копнин // Био­­библиография ученых УССР. К., 1988; Філософські читання пам’яті Павла Копніна (4–5 жовтня 1996 р.). К., 1996; Павел Васильевич Копнин. Москва, 2010.

В. Д. Білодід

Основні праці

Диалектика как логика. К., 1961; Гипотеза и познание действительности. К., 1962; Идея как форма мышле­­ния. К., 1963; Диалектика как логика и теория познания. Москва, 1973; Диалектика, логика, наука. Москва, 1973; Гно­­сеологические и логические основы нау­­ки. Москва, 1974; Проблемы диалектики как логики и теории познания. Москва, 1982.

Рекомендована література

  1. Павел Васильевич Копнин // Био­­библиография ученых УССР. К., 1988;
  2. Філософські читання пам’яті Павла Копніна (4–5 жовтня 1996 р.). К., 1996;
  3. Павел Васильевич Копнин. Москва, 2010.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Копнін Павло Васильович / В. Д. Білодід // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3403

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3403

Кількість переглядів цього року:

45

Схожі статті

Легкова
Людина  |  Том 17 | 2016
О. Я. Кузнецова
Поуелл
Людина  | 2023
В. М. Назарець
Конопко
Людина  |  Том 14 | 2014
М. В. Юр

Нагору