ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Корбич Галина

КО́РБИЧ Галина (13. 04. 1954, Київ) – літературознавець, україніст. Доктор філологічних наук (2011), професор (2011). За­­кін. Київ. університет (1972). Від 1980 працює у Польщі: 1981–95 – у Вищій пед. школі (м. Зельона Ґу­­ра); 1995–2000 – на каф. укра­­їністики Варшав. університету; від 2000 – в Інституті неофілології Університету ім. А. Міц­­кевича у м. Познань, де започаткувала спеціалізацію з укр. філології. Досліджує історію укр. літ. процесу, міжліт. укр.-польс. взаємини, укр. літературу в контексті порівнял. літерату­­ро­знав­­ства, зокрема творчість І. Фран­­ка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Сте­­фа­­ника, В. Винниченка, Б. Лепкого, М. Вороного. З її ініціативи 2013 у Познані прове­­дено міжнар. наук. форум «Lite­­ratura ukraińska w kręgu zagad­­nień nau­­kowej komparatystyki». Вміщує публікації в укр., польс., англ., нім., угор., канад. виданнях.

Пр.: Журнал «Літературно-науковий вісник» львівського періоду (1898–1906). К., 1999; Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції. Познань, 2010.

Літ.: Зимомря М., Науменко Н. Сут­­ність модернізму: спроба окреслення ліній європейської літератури порубіж­­жя століть (Галина Корбич. Захід, Поль­­ща, Росія в літературно-критичному дис­­курсі раннього українського модернізму) // Наук. зап. Терноп. пед. університету. 2014. № 40.

М. І. Зимомря

Основні праці

Журнал «Літературно-науковий вісник» львівського періоду (1898–1906). К., 1999; Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції. Познань, 2010.

Рекомендована література

  1. Зимомря М., Науменко Н. Сут­­ність модернізму: спроба окреслення ліній європейської літератури порубіж­­жя століть (Галина Корбич. Захід, Поль­­ща, Росія в літературно-критичному дис­­курсі раннього українського модернізму) // Наук. зап. Терноп. пед. університету. 2014. № 40.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Корбич Галина / М. І. Зимомря // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3474

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3474

Схожі статті

Мазур
Людина  | Том 18 | 2017
О. П. Борушенко
Конопльов
Людина  | 2023
О. С. Іщенко
Ганжа
Людина  |  Том 5 | 2006
О. О. Клименко

Нагору