ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Корбутяк Дмитро Васильович

КОРБУТЯ́К Дмитро Васильович (22. 10. 1945, с. Бучачки, нині Снятин. р-ну Івано-Фр. обл.) – фізик. Доктор фізико-математичних наук (1990), професор (1992). Державна премія України в галузі науки і техніки (1997). Закін. Чернів. університет (1969), де і працював. Від 1971 – в Інституті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1994 – зав. лаб. фізики поверхні шаруватих структур, від 1996 – завідувач відділу напівпровідник. детекторів іонізуючого випромінювання. Наукові дослідження у галузі поверхн. фотолюмінесценції в напівпровідниках, екси­тонні спек­­три в тонких приповерхн. шарах, структурах з квант. ямами та квант. надґратках, нелінійні оп­­тич­­ні ефекти в квазідвовимір. напівпровідник. структурах. Роз­­робляє напівпровідник. де­текто­­ри іонізуючого випроміню­вання.

Пр.: Оптические свойства полупроводников: Справоч. К., 1987; Исследование спектров оптического усиления в гетероструктурах с двумерной квантовой ямой // ЖЭТФ. 1989. Т. 96, вып. 4; Enhancement of electron-pho­­non interaction in ultrashort period GaAs/AlAs superlattices // Phys. Rev. B. 1997. Vol. 55, № 16; Телурид кадмію: Домішково-дефектні стани та детекторні властивості. К., 2000; Экситонные состояния и фотолюминесценция крем­­ниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al2O3 // ФТП. 2008. Т. 42, № 10; Температурна залежність фотолюмінесценції квантових точок CdTe у полімерній матриці // УФЖ. 2010. Т. 55, № 7 (усі – спів­авт.).

В. М. Томашик

Основні праці

Оптические свойства полупроводников: Справоч. К., 1987; Исследование спектров оптического усиления в гетероструктурах с двумерной квантовой ямой // ЖЭТФ. 1989. Т. 96, вып. 4; Enhancement of electron-pho­­non interaction in ultrashort period GaAs/AlAs superlattices // Phys. Rev. B. 1997. Vol. 55, № 16; Телурид кадмію: Домішково-дефектні стани та детекторні властивості. К., 2000; Экситонные состояния и фотолюминесценция крем­­ниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al2O3 // ФТП. 2008. Т. 42, № 10; Температурна залежність фотолюмінесценції квантових точок CdTe у полімерній матриці // УФЖ. 2010. Т. 55, № 7 (усі – спів­авт.).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Корбутяк Дмитро Васильович / В. М. Томашик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3481

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3481

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Іванов
Людина  |  Том 11 | 2011
І. Є. Почаніна
Кутнів
Людина  |  Том 16 | 2016
Я. В. Пізюр
Кельман
Людина  |  Том 12 | 2024
Ю. М. Ранюк, В. С. Жданов, Г. І. Біжанова

Нагору