ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Біологічна меліорація водойм

БІОЛОГІ́ЧНА МЕЛІОРА́ЦІЯ ВОДО́ЙМ – система заходів, спрямованих на поліпшення якостей водного середовища за допомогою водних організмів (гідробіонтів). Принцип Б. м. в. базується на властивості окремих видів водних рослин і тварин вилучати з води різноманітні речовини та мікроорганізми, очищати від орган. залишків піщані пляжі, прискорювати деевтрофікацію водойм тощо. У Б. м. в. беруть участь усі гідробіонти, проте найважливіша роль належить мікроорганізмам як мінералізаторам орган. речовин та водоростям – генераторам кисню, тваринам – фільтраторам води, а також акумуляторам важких металів, радіонуклідів та ін. забруднювачів води. Б. м. в. відбувається через стимулювання життєдіяльності організмів-меліораторів, що досягається створенням оптимал. умов для збільшення в разі потреби їхньої чисельності. Позитивні результати Б. м. в. у прісних водах України досягаються завдяки використанню біоплато (інж. водоохоронні споруди), в яких угруповання вищих водяних рослин виконують роль біофільтра й поліпшують якість води. Виявлено можливості використання рослиноїд. риб (зокрема білого амура в каналах Пд. України і товстолобика у дніпров. водосховищах) як біол. меліораторів з метою деевтрофікації водойм і підвищення рибопродуктивності. Ці методи запропоновані в Інституті гідробіології НАНУ. У Чорному та Азовському морях для Б. м. в. використовують штучні рифи, створювані на базі наук. розробок Одес. відділ. Інституту біології пд. морів НАНУ.

Літ.: Поликарпов Г. Г. Радиоэкология морских организмов. Накопление и биологическое действие радиоактивных веществ. Москва, 1964; Человек и биосфера. Ученые Украинской ССР в реализации программы ЮНЕСКО: Сб. науч. трудов. К., 1983.

Ю. П. Зайцев

Рекомендована література

  1. Поликарпов Г. Г. Радиоэкология морских организмов. Накопление и биологическое действие радиоактивных веществ. Москва, 1964;
  2. Человек и биосфера. Ученые Украинской ССР в реализации программы ЮНЕСКО: Сб. науч. трудов. К., 1983.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Біологічна меліорація водойм / Ю. П. Зайцев // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-35306

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

35306

Кількість переглядів цього року:

48

Схожі статті

Жданович
Людина  |  Том 9 | 2009
Т. К. Знаменська
Геохімія та рудоутворення
Світ-суспільство-культура  | Том 5 | 2006
Д. Є. Макаренко
Історія міст і сіл української РСР
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
С. Л. Зворський

Нагору