ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Близниченко Леонід Андрійович

БЛИЗНИЧЕ́НКО Леонід Андрійович (30. 06(13. 07). 1912, Харків – 26. 12. 1972, Київ) – мовознавець. Кандидат філологічних наук (1957). Учасник 2-ї світової війни, мав бойові нагороди. Навч. у Моск. інституті нар. господарства (1929–30) та Колумбій. університеті (Нью-Йорк, 1930–32), закін. Інститут сходознавства (Москва, 1937). Працював викл. англ. мови в Харків. університеті (1938–41), від 1946 – завідувач кафедри іноз. мов, декан факультету іноз. мов Київ. пед. інституту, одночасно завідувач кафедри у ВПШ при ЦК КПУ, від 1953 – завідувач кафедри англ. мови Київ. пед. інституту іноз. мов, від 1960 – старший науковий співробітник, від 1964 – завідувач відділу експерим. фонетики Інституту мовознавства АН УРСР. Засн. напряму експерим. інтонології в Україні. На основі експерим. вивчення запропонував нові методи викладання іноз. мов. Одним із перших теоретично обґрунтував гіпнопедичне навч. – метод уведення в пам’ять людини інформації під час природ. сну.

Пр.: З історії дослідження теорії мовної інтонації у вітчизняному мовознавстві // Наук. зап. Київ. інституту іноз. мов. 1958; Ломоносов і фонетика // Ломоносов. філол. зб. К., 1963; Актуальні питання експериментально-фонетичного дослідження мови // Пит. експерим. фонетики. К., 1963; Про інваріант інтонації мовлення // Закономірності розвитку укр. усного літ. мовлення. К., 1965; Ввод и закрепление информации в память человека во время естественного сна. К., 1966.

Літ.: Близниченко Л. А.: Некролог // Мовознавство. 1972. № 4; Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. слов. Т. 2. Минск, 1977.

А. Й. Багмут

Основні праці

З історії дослідження теорії мовної інтонації у вітчизняному мовознавстві // Наук. зап. Київ. інституту іноз. мов. 1958; Ломоносов і фонетика // Ломоносов. філол. зб. К., 1963; Актуальні питання експериментально-фонетичного дослідження мови // Пит. експерим. фонетики. К., 1963; Про інваріант інтонації мовлення // Закономірності розвитку укр. усного літ. мовлення. К., 1965; Ввод и закрепление информации в память человека во время естественного сна. К., 1966.

Рекомендована література

  1. Близниченко Л. А.: Некролог // Мовознавство. 1972. № 4;Google Scholar
  2. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. слов. Т. 2. Минск, 1977.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Близниченко Леонід Андрійович / А. Й. Багмут // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-35498

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

35498

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Совтис
Людина  | 2024
Н. А. Адах
Мойсієнко
Людина  |  Том 21 | 2019
Григорчук-Коць
Людина  |  Том 6 | 2019
Н. В. Хобзей

Нагору