ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Блонський Павло Петрович

БЛО́НСЬКИЙ Павло Петрович (14(26). 05. 1884, Київ – 15. 02. 1941, Моск­ва) – психолог, педагог. Доктор педагогічних наук (1935), професор (1918). Закін. Університет св. Володимира у Києві (1907). Від 1908 викладав педагогіку в серед. навч. закладах Москви. Від 1913 – приват-доцент Моск. університету. Одночасно викладав в Університеті Шанявського, на Тихомирів. вищих жін. та на літніх учител. курсах. Від 1917 – викл. Моск. університету, працював у НДІ пе­дагогіки та психології. 1919 був одним із засн. і кер. Академії соц. виховання (від 1924 – Ака­демія комуніст. виховання). 1921 відсторонений від керівництва й роботи в Академії. Від поч. 30-х рр. – зав. лаб. пам’яті, потім лаб. мислення і мовлення в НДІ психології (нині Інститут психології Рос. академії освіти). Дослідж. Б. серед. 20-х рр. ґрунтувалися на ідеї розвитку (психіка – ре­зультат еволюції) та цілісному підході до вивчення дитини (ви­вчення псих. і фіз. властивостей у взаємодії). У кн. «Психологиче­ские очерки» (1927) висунув оригін. уявлення про походження й розвиток псих, життя, трактуючи його як низку різних рівнів псих. діяльності: від сну (примі­тив. псих. стану) до найвищих інтелект. функцій. Експеримен­тально вивчав особливості функ­ціонування мислення в процесі вікового розвитку. Запропонував оригін. теорію пам’яті. У своїх дослідж. звертався до укр. істо­рії та культури. У перекл. укр. мо­вою вийшла його праця «Педо­логія в масовій школі першого ступеня» (X., 1931).

Пр.: Курс педагогики: Учеб. пособ. 1916; Задачи и методы народной пе­дагогики. 1916; Очерк научной психо­логии. 1921; Педагогика. 1922; 1924; Основы педагогики. 1925; 1929; Педо­логия. 1934; 1936; Избранные педаго­гические произведения. 1961; Избран­ные психологические произведения. 1964; Мои воспоминания. 1971; Избран­ные педагогические и психологические сочинения. Т. 1–2. 1979 (усі – Москва).

Літ.: Данильченко М. Г. Видатний ра­дянський психолог і педагог П. П. Блонський. X., 1971.

М.-Л. А. Чепа

Основні праці

Курс педагогики: Учеб. пособ. 1916; Задачи и методы народной пе­дагогики. 1916; Очерк научной психо­логии. 1921; Педагогика. 1922; 1924; Основы педагогики. 1925; 1929; Педо­логия. 1934; 1936; Избранные педаго­гические произведения. 1961; Избран­ные психологические произведения. 1964; Мои воспоминания. 1971; Избран­ные педагогические и психологические сочинения. Т. 1–2. 1979 (усі – Москва).

Рекомендована література

  1. Данильченко М. Г. Видатний ра­дянський психолог і педагог П. П. Блонський. X., 1971.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Блонський Павло Петрович / М.-Л. А. Чепа // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-35540

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

35540

Кількість переглядів цього року:

78

Схожі статті

Доброгаєва
Людина  |  Том 8 | 2008
М. М. Коренєв
Палагута
Людина  | 2023
О. П. Лучанінова
Пантелюк
Людина  | 2023
Г. В. Бабинська

Нагору