ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Корецький історичний музей

КОРЕ́ЦЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й . Засн. 2000. Підпорядк. Корец. райвідділу культури (Рівнен. обл.). Розташ. у колиш. палаці Горчин­­ських (кін. 18 ст.). Нині у К. і. м. зберігаються 2624 музейні пре­­дмети осн. і 3994 наук.-допоміж. фондів. Експозиц.-виставк. пл. 1180 м2, фондо­схо­вищ – 40 м2. Функціонують 5 залів: етногр. («Інтер’єр укр. побуту»), істор., присвяч. подіям 2-ї світової вій­ни, 2 виставкових. Серед унікал. речей – посуд Корец. фарфоро-фаянс. ф-ки кін. 18 – 1-ї третини 19 ст., гончарні вироби, рушники, сорочки кін. 19 – поч. 20 ст.; є багаті колекції нумізматики, архео­логії (3–2 тис. до н. е., періоду Київ. Русі). Відкрито по­­стійно діючу виставку «Створен­­ня і розбудова незалеж. держави». Окремий розділ музею при­­свячений видат. постатям краю. Тут проводять виставки майст­­рів нар. творчості та самодіял. і профес. художників. Музейні працівники займаються збереженням і вивчають місц. пам’ят­­ки матеріал. й духов. культури, пропагують надбання нац.-істор. та культур. спадщини. Директор – Н. Брухлій.

В. І. Брухлій

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Корецький історичний музей / В. І. Брухлій // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3579

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Музеї

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3579

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Державний музей авіації
Музеї  | Том 7 | 2007
В. Д. Романенко
Великокоровинецький краєзнавчий музей
Музеї  | Том 4 | 2005
М. М. Вакуленчик
Новокаховська картинна галерея
Музеї  | Том 23 | 2021
І. М. Казак

Нагору