ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Браунер Олександр Олександрович

БРА́УНЕР Олександр Олександрович (13(25). 01. 1857, Сімферополь – 05. 05. 1941, Одеса) – зоолог, селекціонер. Доктор зоології (1920), доктор біологічних наук (1939). Мав звання колезького радника. Закін. Новорос. університет в Одесі (1881). Працював 1881–1919 у різних банків. установах, зокрема 1888–93 – чл. колегії Поземел. банку у Варшаві, 1901–19 – голова відділ. Селян. земел. банку в Одесі. Водночас – у Херсон. губ. земській управі (1882–88 – статистик, 1888–90 – завідувач відділу), де розпочав, подорожуючи Пд. України, досліджувати степову фауну з огляду на користь і шкоду для с. господарства, – таким чином передував роботі держ. офіційно створ. 1915 Комісії (від 1935 Ради) з вивчення природ. продуктивних сил. 1917–18 – голова Комітету с.-г. курсів в Одесі, на базі яких за сприяння Б. створ. Одес. с.-г. інститут (проф. у ньому до 1930); одночасно в Асканії-Новій: 1918–30 – заступник директора з наукової роботи зоотех. станції, зав. наук. частини Інституту гібридизації і степ. акліматизації тварин, 1936–38 – зав. зоопарку. 1939– 41 – професор кафедри зоології Одес. університету. Б., послідовник дослідн. зоол. школи К. Рульє, здійснюючи фауністичні й зоогеогр. дослідж., вперше почав систематично вивчати тварин. світ степ. смуги України, виконав районування розподілення тварин у межах від Польщі до Донбасу, від Слобожанщини до Чорного моря. Від 1890-х рр. одним із перших у Рос. імперії публікував статті про необхідність охорони природи. Є співзасн. науки про походження свійських тварин, а також одним із організаторів селекц.-племін. роботи з червоною степ. породою великої рогатої худоби в Україні та укладання держ. племінної книги (опубл. 2 томи, 1928); запропонував класифікацію великої рогатої худоби. Був чл. Новорос. товариства природодослідників, Товариства с. господарства Пд. Росії, Кримсько-Кавказ. гірського клубу та ін. У Зоол. музеї при Одес. університеті діє постійна виставка – експозиція матеріалів, присвяч. життю та діяльності Б., а також створ. музейний фонд його імені. Колекції Б. частково зберігаються в Центр. наук. природн. музеї НАНУ.

Пр.: Заметки о птицах Херсонской губернии // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1894. Т. 19, вып. 2; Краткий определитель дичи степной полосы России. Ч. 1. Х., 1897; Краткий определитель пресмыкающихся и земноводных Крыма и степной полосы Европейской России // Зап. Крым. горного клуба. 1904. № 3–9; О вредных и полезных птицах Херсонской, Таврической и Бессарабской губерний. Кишинев, 1912; О млекопитающих Бессарабской, Херсонской и Таврической губерний // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1914. Т. 40, вып. 1; Материалы к познанию домашних животных России: В 2 т. О., 1916–19; Животноводство: История животноводства в степной Украине, история одомашнения, виды и породы, обследование животноводства. О., 1922; Сельскохозяйственная зоология. О., 1923.

Літ.: Пузанов И. И. Александр Александрович Браунер: Жизнь и научная деятельность // Тр. Ин-та истории естествознания и техники. 1960. Т. 32, вып. 7; Борейко В., Грищенко А. Олександр Олександрович Браунер // Рідна природа. 1987. № 1; Дьяков В. А. Архив профессора А. А. Браунера в зоологическом музее Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова // Науч. тр. зоол. музея Одес. університета. Т. 2. 1995; Памяти профессора А. А. Браунера: Сб. воспоминаний и науч. тр., посвященный 140-летию со дня его рождения. О., 1997.

В. А. Дяков, В. І. Крижанівський

Основні праці

Заметки о птицах Херсонской губернии // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1894. Т. 19, вып. 2; Краткий определитель дичи степной полосы России. Ч. 1. Х., 1897; Краткий определитель пресмыкающихся и земноводных Крыма и степной полосы Европейской России // Зап. Крым. горного клуба. 1904. № 3–9; О вредных и полезных птицах Херсонской, Таврической и Бессарабской губерний. Кишинев, 1912; О млекопитающих Бессарабской, Херсонской и Таврической губерний // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1914. Т. 40, вып. 1; Материалы к познанию домашних животных России: В 2 т. О., 1916–19; Животноводство: История животноводства в степной Украине, история одомашнения, виды и породы, обследование животноводства. О., 1922; Сельскохозяйственная зоология. О., 1923.

Рекомендована література

  1. Пузанов И. И. Александр Александрович Браунер: Жизнь и научная деятельность // Тр. Ин-та истории естествознания и техники. 1960. Т. 32, вып. 7;Google Scholar
  2. Борейко В., Грищенко А. Олександр Олександрович Браунер // Рідна природа. 1987. № 1;Google Scholar
  3. Дьяков В. А. Архив профессора А. А. Браунера в зоологическом музее Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова // Науч. тр. зоол. музея Одес. університета. Т. 2. 1995;Google Scholar
  4. Памяти профессора А. А. Браунера: Сб. воспоминаний и науч. тр., посвященный 140-летию со дня его рождения. О., 1997.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Браунер Олександр Олександрович / В. А. Дяков, В. І. Крижанівський // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-37658

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

3-й

Дата виходу друком тому:

2004

Дата останньої редакції статті:

2004

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

37658

Схожі статті

Бакшеєв
Людина  |  Том 2 | 2003
Г. К. Степанківська
Защук
Людина  |  Том 10 | 2010
Г. М. Мельниченко
Вахнянин
Людина  |  Том 4 | 2005
Л. З. Мазепа

Нагору