ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Коссович Петро Самсонович

КОССО́ВИЧ Петро Самсонович (16(28). 09. 1862, м. Горки, нині Могильов. обл., Білорусь, за ін. даними – с. Усадище Смолен. губ., Росія – 13(26). 08. 1915, похов. у с. Сестрине, нині Смолен. обл., РФ) – вчений-агрохімік, ґрунто­знавець, фізіолог рослин. Похо­див з укр. дворян. роду з Черніг. губ. Закін. Моск. університет (1887, от­ри­мав золоту медаль за працю «Происхождение азота в растениях») і Петров. землероб. та ліс. академію (Москва, 1889), де був залиш. при каф. землеробства для підготовки до наук. діяльності. Викладав хімію в Училищі живопису, скульптури й архітектури, 1891 приват-доцент Моск. університету. 1892 перебував у закордон. наук. відрядженні, а також вивчав діяльність дослід. полів і станцій Росії. Від 1894 – зав., від 1902 – ординар. професор кафедри ґрунтознав­ства з основами с. господарства, вод­ночас 1905–07 та 1909–11 – директор Петрогр. ліс. інституту (нині С.-Пе­тербург). 1895 за працю «К вопро­су об усвоении растениями сво­­бодного азота» отримав ступ. ма­гістра. Організував при Інституті с.-г. хім. лаб., бюро із землероб­­ства і ґрунтознавства, реорганіз. згодом у Держ. інститут дослід. агро­но­мії. Створив і очолював с.-г. лаб. при Департаменті землеробства. Заснував і видавав «Жур­­нал опыт­­ной агрономии» (1900–15), «Труды сельскохозяйствен­ной химической лаборатории». Досліджував особливості засво­єння рослинами вільного азоту атмосфери (встановив симбіоз водоростей і бактерій у цьому процесі), ґрунти різних природ. зон. Здійснив низку подорожей із метою хім. вивчення ґрунтів пн.-зх. і пн.-сх. р-нів Азербайджану, Росії, України, Молдови, Німеччини й ін. Зробив вагомий внесок у вдосконалення вегетац. методу, у вивчення кругообігу сірки та хлору в природі.

Пр.: Исследования по вопросу – ус­­во­яют ли водоросли свободный азот ат­­мосферы // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей. 1896. Т. 26; Ам­­миачные соли как непосредственный источник азота для растений // Журн. опыт. агрономии. 1901. Т. 2; Растение, фосфорит и почва по опытам химичес­кой лаборатории в Санкт-Петер­­бур­­ге // Там само. 1909. Т. 10; Почвообра­зо­­ва­тельные процессы как основа генетичес­кой почвенной классификации // Там само. 1910. Т. 11; Краткий курс об­­ще­­го почвоведения. 2-е изд. Пет­­ро­­град, 1916.

Літ.: Прянишников Д. Памяти П. С. Кос­­совича // Журн. опыт. агрономии. 1915. Т. 16; Памяти профессора Петра Сам­­со­­новича Коссовича // Изв. Петрогр. лес. ин-та. 1916. Ч. 1.

В. М. Самородов

Основні праці

Исследования по вопросу – ус­­во­яют ли водоросли свободный азот ат­­мосферы // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей. 1896. Т. 26; Ам­­миачные соли как непосредственный источник азота для растений // Журн. опыт. агрономии. 1901. Т. 2; Растение, фосфорит и почва по опытам химичес­кой лаборатории в Санкт-Петер­­бур­­ге // Там само. 1909. Т. 10; Почвообра­зо­­ва­тельные процессы как основа генетичес­кой почвенной классификации // Там само. 1910. Т. 11; Краткий курс об­­ще­­го почвоведения. 2-е изд. Пет­­ро­­град, 1916.

Рекомендована література

  1. Прянишников Д. Памяти П. С. Кос­­совича // Журн. опыт. агрономии. 1915. Т. 16;Google Scholar
  2. Памяти профессора Петра Сам­­со­­новича Коссовича // Изв. Петрогр. лес. ин-та. 1916. Ч. 1.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Коссович Петро Самсонович / В. М. Самородов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-3910

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

с

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

3910

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Лозовська
Людина  |  Том 17 | 2016
Н. В. Гладовська
Галичанинъ
Періодика  | Том 5 | 2006
І. З. Павлюк
Авдєєв
Людина  |  Том 1 | 2001
В. М. Мушировський

Нагору