ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кофман Валентин Соломонович

КО́ФМАН Валентин Соломонович (09(22). 10. 1901, Одеса – 04. 07. 1942, Севастополь) – лікар-хірург. Син С. Кофмана. Доктор медичних наук (1939), професор (1939). Учасник воєн. дій 1918–20, рад.-фін. та 2-ї світ. воєн. Бойові нагороди. Закін. Одес. мед. інститут (1926). Пра­цював військ. лікарем. Від 1928 (з перервою) – в Одес. мед. інституті: 1940–41 – професор кафедри заг. хірур­гії. Наукові дослідження: місц. інфільтраційна анестезія, порівнял. ана­томія вегетатив. нерв. системи, військ.-польова хірургія. Під час 2-ї світової вій­ни брав участь в обороні Одеси й Севастополя (гол. хірург Примор. армії, військ. лікар 1-го рангу); віддав свій посадоч. талон на літак військ. фельдшеру і її новонародженому сину для евакуації із Севастополя. Ім’ям К. названо вулицю в Севастопо­лі. В Одесі на будинку, де він меш­кав, 2003 відкрито мемор. дошку.

Пр.: Локальный лейкоцитоз при вос­палительных процессах и его изменение под влиянием местной инфильтрационной анестезии // ВХ. 1939. Т. 58, кн. 4 (спів­авт.); Практика местной инфильтрационной анестезии при острых гнойных процессах // Тр. 1-й хирург. кли­ники Одес. мед. ин-та. О., 1939; Вегета­тивна нервова система органів черевної і тазової порожнин у гризунів // Мор­фологія вегетатив. нерв. системи в класах і групах хребетних: Пр. каф. нормал. анатомії людини Одес. мед. інституту. К., 1940 (спів­авт.); Замечания по организации и технике первичной обра­ботки ран в войсковом районе. О., 1941.

Літ.: Авербух Л. Г. Жизнь, подоб­­ная легенде [о В. С. Кофмане] // Авербух Л. Г. Штрихи к портретам. О., 2004; Воло­дин В. И. Севастопольский морской гос­питаль в структуре Сева­стопольского оборонительного района (СОБР) 1941–1942 гг. // Вест. мор. врача. 2007. № 4; Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.

К. К. Васильєв

Основні праці

Локальный лейкоцитоз при вос­палительных процессах и его изменение под влиянием местной инфильтрационной анестезии // ВХ. 1939. Т. 58, кн. 4 (спів­авт.); Практика местной инфильтрационной анестезии при острых гнойных процессах // Тр. 1-й хирург. кли­ники Одес. мед. ин-та. О., 1939; Вегета­тивна нервова система органів черевної і тазової порожнин у гризунів // Мор­фологія вегетатив. нерв. системи в класах і групах хребетних: Пр. каф. нормал. анатомії людини Одес. мед. інституту. К., 1940 (спів­авт.); Замечания по организации и технике первичной обра­ботки ран в войсковом районе. О., 1941.

Рекомендована література

  1. Авербух Л. Г. Жизнь, подоб­­ная легенде [о В. С. Кофмане] // Авербух Л. Г. Штрихи к портретам. О., 2004;Google Scholar
  2. Воло­дин В. И. Севастопольский морской гос­питаль в структуре Сева­стопольского оборонительного района (СОБР) 1941–1942 гг. // Вест. мор. врача. 2007. № 4;Google Scholar
  3. Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кофман Валентин Соломонович / К. К. Васильєв // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-392

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

лікар-хірург

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

392

Кількість переглядів цього року:

5

Схожі статті

Баков
Людина  |  Том 2 | 2003
Т. М. Терещенко
Орлов
Людина  |  Том 24 | 2022
Н. О. Артамонова
Полянський
Людина  | 2023
В. В. Білоокий

Нагору