ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Бібліотека національного університету фізичного виховання і спорту України

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ І СПО́РТУ УКРАЇ́НИ Засн. 1944 як б-ка Харків. інституту фізичної культури, від якого починає свою історію Фізичного виховання і спорту України університет Національний. Бібліотеч. фонд багатогалуз., містить понад 320 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема понад 300 тис. книг, 16 605 період. вид., понад 650 дис., 3050 автореф., 2162 іноз. вид. та ін.; комплектується літ-рою з питань фізичної культури та спорту, біології, медицини, педагогіки, психології. Є обмін. фонд. Зберігаються рідкісні видання від кін. 19 ст.: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1890–1907), «Практическое руководство к лечению массажем и методическим мышечным упражнением д-ра И. Шрейбера» (Москва, 1890), «Руководство по физическому обучению детей школьного возраста» П. Лесгафта (ч. 1, изд. 2-е, 1904), «Анатомофизиологические основы физической культуры человеческого тела. Наиболее верные и действительно обеспечивающие здоровье упражнения для каждого человека» Н. Лисенкова й Е. Синельникова (1911), «Курс сокольской гимнастики: Пособ. для руководителей» (перекл. з чес., С.-Петербургъ, 1911), «80 уроков гимнастики. Для 2-го года обучения» Г. Дюпперона (изд. 3-е, Ленинград, 1930) та ін. Є абонемент і чит. зал на 350 місць. Довідк.-бібліогр. апарат складається з фонду довідк. вид., традиц. каталогів і картотек.

Т. М. Полтавець

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліотека національного університету фізичного виховання і спорту України / Т. М. Полтавець // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-39684

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

39684

Кількість переглядів цього року:

1

Схожі статті

Криворутченко
Людина  |  Том 15 | 2014
Т. В. Кантур
Незнамов
Людина  |  Том 23 | 2021
С. М. Булах
Коновалов
Людина  |  Том 14 | 2014
Р. А. Яковлєва

Нагору