ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Бібліотекознавство і бібліографія

«БІБЛІОТЕКОЗНА́ВСТВО І БІБЛІОГРА́ФІЯ» – міжвідомчий науково-методичний збірник. Виходив 1964– 92. Організатор видання – Харків. інститут культури (нині академія). Перші 13 вип. видала Книжк. палата УРСР, згодом – видавництва «Вища школа» та «Основа». У збірнику розглядаються проблеми створення єдиної мережі б-к, комплектування фондів, диференційов. обслуговування читачів, бібліотеч.-бібліогр. забезпечення інформ. потреб спеціалістів різних галузей, автоматизації та механізації бібліотеч. процесів тощо. Низку статей присвяч. історії розвитку бібліотеч. справи, історії великих наук. б-к України. Подаються метод.-бібліогр. матеріали, результати наук. досліджень з бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства, огляди видань творів укр. письменників (зокрема Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, І. Франка, П. Грабовського, Лесі Українки). Окремі питання бібліографії розглядаються на матеріалах творчості укр., рос., зарубіж. авторів (досліджуються літ. зв’язки І. Франка і М. Коцюбинського, деякі питання драматургії І. Карпенка-Карого, видання творів М. Лермонтова в Україні тощо). Відп. ред. були М. Демченко, Є. Тамм, В. Удалова. Від 1998 видається новий фах. зб. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика».

Літ.: Гольденберг Л. И. Научный сборник украинских книговедов // Книга: Исследования и материалы. 1973. Сб. 26; Столяров Ю. Внесок бібліотекознавців УРСР у розвиток радянського бібліотекознавства // Бібліотекознавство і бібліографія. 1980. Вип. 20; Бабич В. С., Пашкова В. С. Питання історії бібліотечної справи і бібліографії на сторінках збірника «Бібліотекознавство і бібліографія»: До 30-річчя від дня заснування // Історія бібліотеч. справи в Україні: Зб. наук. пр. К., 1995; Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі // Вісн. Харк. академії культури. 1999. Вип. 1.

В. С. Бабич

Рекомендована література

  1. Гольденберг Л. И. Научный сборник украинских книговедов // Книга: Исследования и материалы. 1973. Сб. 26;
  2. Столяров Ю. Внесок бібліотекознавців УРСР у розвиток радянського бібліотекознавства // Бібліотекознавство і бібліографія. 1980. Вип. 20;
  3. Бабич В. С., Пашкова В. С. Питання історії бібліотечної справи і бібліографії на сторінках збірника «Бібліотекознавство і бібліографія»: До 30-річчя від дня заснування // Історія бібліотеч. справи в Україні: Зб. наук. пр. К., 1995;
  4. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Відродження фахової збірки на новій інформаційній основі // Вісн. Харк. академії культури. 1999. Вип. 1.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліотекознавство і бібліографія / В. С. Бабич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-39815

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

39815

Кількість переглядів цього року:

13

Схожі статті

Калуський листок
Періодика  | Том 12 | 2012
О. Р. Дроздовська
Холмські вісті
Періодика  | 2024
К. М. Курилишин
Экономические известия
Періодика  | Том 9 | 2009
А. О. Подлуцький

Нагору