ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Бібліотека Інституту зернового господарства

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЗЕРНОВО́ГО ГОСПОДА́РСТВА УААН Засн. 1930 у Дніпропетровську як бібліотека Всесоюз. НДІ кукурудзяносорт. господарства (нині Зернового господарства інститут УААН). Має статус наукової. Основу книгозбірні склала унікал. книжк. колекція (2000 прим.) довідк. видань 1786–1916 з біології та с. господарства. Під час 2-ї світової війни завдяки зусиллям працівників З. Орлової та З. Олексієвої бібліотеку було збережено. Нині фонди б-ки нараховують 86 тис. прим. вітчизн. та зарубіж. літ-ри з питань с. господарства та суміж. галузей, документів та матеріалів. Зберігаються раритетні вид.: «Жизнь животныхъ» А. Брема (перекл. з нім., 2-е изд., 1895), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1890–1907; обидва – С.-Петербург), популярні лекції з ботаніки Ф. Кона (1901) та ін. Є абонементи, чит. зал. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат. та абетк.-предмет. покажчика до нього) і картотек (гол. довідк., автореф., дис., праць Інституту та дослід. станцій, праць наук. співроб. Інституту, період. видань, темат.). Бібліотека видає бібліогр. покажчики «Нова література по кукурудзі та сорго» (від 1980), а також з нагоди ювілеїв відомих вчених Інституту (академік А. Задонцева; Б. Соколова, В. Цикова та ін.). Бібліотека складає бібліогр. довідки та добірки за темами дослідж. співроб. Інституту, надає метод. допомогу б-кам мережі Інституту (7 дослід. станцій), здійснює книгообмін із 40-а організаціями, серед яких б-ки країн СНД та зарубіж. інформ. організації, організовує темат. виставки та виставки нових надходжень. Зав. б-ки А. Мінко (від 1993).

М. С. Шевченко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліотека Інституту зернового господарства / М. С. Шевченко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42026

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42026

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Максименко
Людина  |  Том 18 | 2017
М. М. Ільків-Свидницький
Осипов
Людина  |  Том 24 | 2022
Є. А. Бельтюков
Акопов
Людина  |  Том 1 | 2001
Т. І. Сидоришин

Нагору