ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Абсолют, абсолютне

АБСОЛЮ́Т, абсолютне (від лат. absolutus – довершене, самодостатнє, безумовне, необмежене) – у філософії й теології термін, яким позначають переважно певну самодостатню сутність. У філос. концепціях, які основою всього сущого вважають деякі субстанції, А. – це т. зв. абсолютна субстанція, першооснова, яка існує тільки завдяки самій собі (вона саusa sui – причина самої себе). Якщо така субстанція одна, то маємо справу з монізмом; якщо їх дві, кілька або нескінченна кількість, то – з дуалізмом або плюралізмом. Різні філософи по-своєму тлумачили природу абсолют. субстанції, визначаючи її як ідеї (Платон), атоми (Демокрит), Бога (Ф. Аквінський, Б. Спіноза), абсолютне «Я» (Й. Фіхте), абсолютну ідею або нескінченний дух (Г. Геґель), волю (А. Шопенгауер), матерію (діалектичний матеріалізм). Однак як у філософії, так і в реліг. ученнях та теології трактування А. не завжди пов’язане з субстанц. онтологією. Напр., Дао в даосизмі і Брахман (чи Пуруша) у брахманізмі не тотожні європ. розумінню субстанції як певної однорід. першооснови, що протиставлена множинному. Дао та Брахман – це така «першооснова», яка не протиставлена множинному, а вміщує його в собі. У деяких філос. онтол. концепціях та майже в більшості реліг. учень і теолог. доктрин абсолютна сутність є трансцендентною (потойбічною) – у тому розумінні, що вона не існує в емпірично наявному світі, тому наук. пізнання безсиле відкрити її. Для цього потрібні особливі види пізнання. Поняття «А.» відіграє важливу роль не тільки в онтології, а й у філософії цінностей та етиці. У реліг. етиці мова йде про абсолютні моральні цінності (святині), джерелом яких є Бог,– у християнстві воля Божа відома людині через богоявлення. У філософії культури виходять із того, що існування етносів, націй, цивілізацій ґрунтується на успадкуванні та збереженні деяких прообразів, або, інакше, архетипів. отже, вони складають певну абсолютну основу культур. самобутності: їх руйнування означає руйнування цієї самобутності, втрату ідентичності. Однак архетип – це тільки канва, що існує в своїх наповненнях і завдяки наповненням. Його іноді тлумачать як динам. принцип, але слово «принцип» здатне дезорієнтувати, бо стосовно архетипу йдеться радше не про теор. узагальнення, а про живий струмінь буття на шляху самореалізації та постій. оновлення культур. самобутності. Отже, «першооснову» останньої не можна мислити як певну «субстанцію», бо її буття, як і буття Дао, не протиставлене тому наповненню (культур. різноманітності), завдяки якому першооснова живе. Таким чином, «першооснова» самобут. культури набуває ознак трансцендентності: її можна пізнавати скоріше інтуїтивно, ніж раціонально. Саме це схилило романтиків до прийняття пантеїст. онтології, коли культурне життя пояснювали як вияв нескінчен. Духу в скінчен. мист. витворах.

Літ.: Проблема первоначала мира в науке и теологии. С.-Петербург, 1991; Дебольский Д. Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. Москва, 1996; Кузнецова Г. В., Максимов Л. В. Природа моральных абсолютов. Москва, 1996; Ларіонова В. К. Етика Абсолюту С. Л. Франка. К., 1996; Евлампиев И. И. Концепция Абсолюта в русской философии // Вест. Рос. гуманит. науч. фонда. 1997. № 1.

В. С. Лісовий

Рекомендована література

  1. Проблема первоначала мира в науке и теологии. С.-Петербург, 1991;
  2. Дебольский Д. Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. Москва, 1996;
  3. Кузнецова Г. В., Максимов Л. В. Природа моральных абсолютов. Москва, 1996;
  4. Ларіонова В. К. Етика Абсолюту С. Л. Франка. К., 1996;
  5. Евлампиев И. И. Концепция Абсолюта в русской философии // Вест. Рос. гуманит. науч. фонда. 1997. № 1.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Абсолют, абсолютне / В. С. Лісовий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42246

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42246

Кількість переглядів цього року:

120

Схожі статті

Español.ua
Світ-суспільство-культура  | Том 9 | 2009
В. Ю. Журавська
Кримськотатарських художників Сімферопольська асоціація
Світ-суспільство-культура  | Том 15 | 2014
Е. С. Ізетов
Грязьові вулкани
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
І. Г. Губанов

Нагору