ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Академія державної податкової служби України

АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОЇ ПОДАТКО́ВОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ (АДПСУ) – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для державної податкової служби, казначейства, контрольно-ревізійних та фінансових управлінь України. Підпорядк. Держ. податковій адміністрації України. АДПСУ створ. 1999 на базі Укр. фінанс.-екон. інституту, який бере початок від Укр. торфового технікуму, засн. 1921 у Києві. 1932 технікум перебазовано до Ірпеня. 1938 введено нові спеціальності – гірн., екон. та гідробуд. і перейменовано у Ірпін. політехнікум. Від 1944 – Ірпін. гірн.-паливний технікум. 1961 введено додатк. спеціальності – машинобуд. та хім., а технікум перейм. в індустріальний. 1991 – одержав статус коледжу. 1996 на його базі створ. Укр. фінанс.-екон. інститут із ф-том підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників держ. податк. служби, тоді ж з’явилися нові каф., створ. аспірантуру. 1998 відкрито Н-д. центр із проблем оподаткування. Нині в АДПСУ на 5-ти ф-тах (юрид., фінанс.-екон., обліково-екон., підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників держ. податк. служби та факультеті заоч. навчання) готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів. У структурі Академії функціонує Київ. фінанс.-екон. коледж, що готує молодших спеціалістів з права, фінансів та бухгалтер. обліку. В Академії на стаціонарі навч. 5611 студентів та курсантів, заочно – 3670 осіб. Має філіали у м. Сторожинець Чернів. обл. та у Житомирі. Серед професор.-виклад. складу понад 30 проф. та д-рів н., 98 доц. та канд. н. Очолює Академію П. Мельник (від 1991). АДПСУ щорічно проводить всеукр. та міжнар. наук. конференції, присвяч. широкому колу питань діяльності податк. служби. Видає зб. наук. праць «Науковий вісник» (від 1997 виходить двічі на рік). Академія підтримує зв’язки з аналогічними навч. та наук. закладами РФ, Білорусі, Молдови, США, Німеччини та Швеції. Науковці АДПСУ розробили низку законопроектів, зокрема «Про місцеві податки та збори», «Про податок на нерухомість», «Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в Ірпені Київської області»; розробляються окремі розділи «Податкового кодексу України». У структурі Академії діє Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників держ. податк. служби України, де щороку підвищують свій профес. рівень 2 тис. осіб. Нині в Академії є 5 навч.-лаборатор. корпусів, 2 б-ки, спорт. комплекс, 3 гуртожитки, створ. комп’ютерну мережу. Діє центр соц.-психол. служби, культурно-мист. центр «Сузір’я», у якому працюють 20 колективів і студій з понад 500 учасниками.

Л. С. Сердобінцева

Фотоілюстрації

завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Академія державної податкової служби України / Л. С. Сердобінцева // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-42857

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

42857

Кількість переглядів цього року:

86

Схожі статті

Рябченко
Людина  | 2024
В. І. Блищик
Одеський національний економічний університет
Заклади освіти  | Том 24 | 2022
О. С. Літвінов
Оборони України Національний університет
Заклади освіти  | Том 24 | 2023
П. В. Щипанський, Ю. М. Стасюк

Нагору