ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Крюков Віктор Григорович

КРЮ́КОВ Віктор Григорович (14. 01. 1948, м. Садгора, нині у складі Чернівців – 24. 08. 2020, Луганськ) – історик. Доктор історичних наук (2010). Закін. Ворошиловгр. пед. інститут (1978), де й працював від 1982 (нині Луган. університет): 1989–2001 – завідувач кафедри всесвіт. історії, від 2001 – старший науковий співробітник Н.-д. центру «Схід–Захід: теорія та історія міжцивілізац. взаємостосунків». Досліджував про­блеми взаємозв’язків наро­дів Сх. Європи і країн мусульман. Сходу в період раннього середньовіччя. Переклав низку творів вчених Араб. халіфату 9–10 ст. про країни та народи Зх., Центр. і Пн.-Сх. Європи. Пра­цював над укладанням Зводу повідомлень араб. писем. джерел доби раннього середньовіччя з історії України.

Пр.: Арабські писемні джерела ІХ–Х століть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в сис­темі європейської орієнталістики // СС. 2006. № 4; Донецько-приазовські степи у повідомленнях стародавніх й ранніх середньовічних писемних джерел // Донец. археол. сб. Д., 2006. № 12; Іден­тифікація топонімів та гідронімів «Книги картини Землі» ал-Хварізмі з реаль­ними географічними об’єктами України // Вісн. Львів. університету. Сер. філол. 2008. Вип. 45; Ал-Хуварізмі про «Сарматію – землю бурджанів» та сусідні з нею кра­їни. Лг., 2009.

О. М. Хорунжа

Основні праці

Арабські писемні джерела ІХ–Х століть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в сис­темі європейської орієнталістики // СС. 2006. № 4; Донецько-приазовські степи у повідомленнях стародавніх й ранніх середньовічних писемних джерел // Донец. археол. сб. Д., 2006. № 12; Іден­тифікація топонімів та гідронімів «Книги картини Землі» ал-Хварізмі з реаль­ними географічними об’єктами України // Вісн. Львів. університету. Сер. філол. 2008. Вип. 45; Ал-Хуварізмі про «Сарматію – землю бурджанів» та сусідні з нею кра­їни. Лг., 2009.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Крюков Віктор Григорович / О. М. Хорунжа // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-435. – Останнє поновлення : 12 лют. 2024.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2024-02-12

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

історик

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

435

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Войтович
Людина  |  Том 5 | 2023
Я. Д. Ісаєвич
Ліковський
Людина  | Том 17 | 2016
Д. С. Вирський
Гамрецький
Людина  |  Том 5 | 2006
О. Й. Щусь

Нагору