ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Конєв Володимир Федорович

КО́НЄВ Володимир Федорович (03. 10. 1953, Харків – 21. 05. 2007, там само) – фармакохімік. Доктор фармацевтичних наук (1988), професор (1990). Закін. Харків. фармацевт. інститут (1976), де й працював від 1980 (нині Нац. фармацевт. університет): 1987–94 – завідувач кафедри фармацевт. хімії факультету удосконалення провізорів. 1994–95 – гол. технолог фірми «Прима-Вет»; 1995–99 – інж. дослід. заводу Держ. наук. центру лікар. засобів; 1999–2002 – керівник групи нових технологій центр. завод. лаб., 2002–03 – нач. центр. завод. лаб. заводу хім. реактивів Наук.-технол. кон­церну «Інститут монокристалів» НАНУ (усі – Харків). Наукові дослідження: син­тез біологічно актив. сполук у ряду аренсульфамідів дикарбон. кислот, вивчення їхніх властивостей та фармакол. дії; ресинтез перспектив. фармацевт. суб­станцій.

Пр.: Синтез и свойства производ­ных сульфанидов щавелевой и янтарной кислот // Тезисы докл. 4-го Всесоюз. съезда фармацевтов, 18–20 нояб. 1986. Казань, 1986; Вивчення фізико-хімічних властивостей та розробка ме­тоду визначення вмісту основної речо­вини у препараті «Діоксамід» // ФармЖ. 1991. № 3 (спів­авт.); Новые биологичес­ки активные соединения в ряду арен­сульфамидов щавелевой и янтарной кислот // Тезисы докл. 1-го Междунар. съезда «Актуал. пробл. создания но­вых лекарств. препаратов природ. происхождения», 11–13 июля 1997. С.-Пе­тербург, 1997.

В. А. Чебанов

Основні праці

Синтез и свойства производ­ных сульфанидов щавелевой и янтарной кислот // Тезисы докл. 4-го Всесоюз. съезда фармацевтов, 18–20 нояб. 1986. Казань, 1986; Вивчення фізико-хімічних властивостей та розробка ме­тоду визначення вмісту основної речо­вини у препараті «Діоксамід» // ФармЖ. 1991. № 3 (спів­авт.); Новые биологичес­ки активные соединения в ряду арен­сульфамидов щавелевой и янтарной кислот // Тезисы докл. 1-го Междунар. съезда «Актуал. пробл. создания но­вых лекарств. препаратов природ. происхождения», 11–13 июля 1997. С.-Пе­тербург, 1997.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Конєв Володимир Федорович / В. А. Чебанов // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-4829

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фармакохімік

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

4829

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Кутателадзе
Людина  |  Том 16 | 2016
К. К. Васильєв
Ангарська
Людина  |  Том 1 | 2001
Н. Ф. Маслова
Михаїл (Хороший)
Людина  | Том 20 | 2018
О. І. Дзира

Нагору