ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кононенко Тарас Петрович

КОНОНЕ́НКО Тарас Петрович (03. 12. 1964, Київ) – філософ. Син П. Кононенка. Доктор філософських наук (2011). Закін. Київський університет (1989). Від 1992 працює у ньому (з перервою): від 2013 – доцент кафедри історії філософії; 2004–12 – заступник директора з наукової роботи НДІ українознавства (Ки­їв). Наукові дослідження: історія філосо­фії, методологія істор.-філос. піз­нання та гуманітар. наук, украї­нознавство, укр. філософія, історія, література та культура. Брав участь в укладанні «Підручника з історії філософії» (К., 2002), слов­­ника «Історія філософії» (К., 2005), підручника «Історія філософії» (К., 2007; 2010; Уж., 2010).

Пр.: Український етнос: ґенеза і пер­спективи. К., 2002 (співавтор); Укра­їн­ська освіта у світовому часопросторі. К., 2007 (співавтор); Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди: Вступ до методології українознавства К., 2008; Українознавство ХХІ ст.: проблеми мето­­дології і шляхи розв’язання // Зб. наук. пр. НДІ українознавства. К., 2009. Т. 23 (співавтор); Україносяжне світовідчуття та світорозуміння як філософське дже­­рело творчості та самоідентифікації особистості: Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко // Там само. Т. 24; Боже­­ственна симфонія Григорія Сковоро­ди: Українознавчі виміри філос. спадщини. Т., 2010.

І. П. Пасемко

Основні праці

Український етнос: ґенеза і пер­спективи. К., 2002 (співавтор); Укра­їн­ська освіта у світовому часопросторі. К., 2007 (співавтор); Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди: Вступ до методології українознавства К., 2008; Українознавство ХХІ ст.: проблеми мето­­дології і шляхи розв’язання // Зб. наук. пр. НДІ українознавства. К., 2009. Т. 23 (співавтор); Україносяжне світовідчуття та світорозуміння як філософське дже­­рело творчості та самоідентифікації особистості: Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко // Там само. Т. 24; Боже­­ственна симфонія Григорія Сковоро­ди: Українознавчі виміри філос. спадщини. Т., 2010.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кононенко Тарас Петрович / І. П. Пасемко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-4965

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

філософ

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

4965

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Костенко
Людина  |  Том 14 | 2014
І. Б. Усенко
Оприщенко
Людина  |  Том 24 | 2022
В. М. Шейко
Мотренко
Людина  |  Том 21 | 2019
А. М. Гуржій

Нагору