ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Контекст

КОНТЕ́КСТ (від лат. contextus – тісний зв’я­зок, з’єднання) – сукупність обставин, від яких залежать значення або сенс будь-якого знака, вислову, тексту, дії; уривок тексту із закінченою думкою, який дає можливість точно визначити смисл окремого слова чи виразу. У випадку словес. знаків (висловів і текстів) розрізняють лінгвіст. та позалінгвіст. (ситуатив.) К. Лінгвіст. К. – текст, у якому побутує будь-який вислів (слово, фраза, частина тексту) і з нього випливає значення вислову. Коли говорять, що в даному К. даний вислів має таке-то значення, мають на увазі ту частину тексту, яка впливає на значення вислову. Позалінгвіст. (ситуатив.) К. – обставини (неартикульов. перед­умови, традиції, конвенції, мова тощо), від яких залежить значення вислову чи тексту. Жест як знак набуває значення тільки з урахуванням ситуацій, за яких хтось вказує на щось. Сенс окре­мих фраз, формулювань, ідей, текстів, як правило, змінюється у зв’язку зі зміною суспільно-істор. ситуації. Живучість текстів залежить від того, наскільки їм притаманний певний сенс, який не вичерпується їхньою «вписаністю» в дану суспільно-істор. ситуацію; одначе актуалізувати текст можна тільки шляхом його «деконтекстуалізації» і наступ. його «реконтекстуалізації», тоб­то такого його перетлумачення, яке дозволяє тексту «працювати» в новій суспільно-істор. си­­туації (цей процес описав П. Ри­­кер). Роль К. залежить від особливостей даної сфери діяльності. Розв’язання теор. проб­леми не залежить безпосередньо від си­­туатив. К. (якщо це розв’язання не стає практ. проблемою для даної особи чи групи осіб): в який би час і в якій би ситуації теор. проблема не була розв’я­зана, це оцінюють як досягнення. Розв’язання практ. проблеми суворо прив’язане до певної практ. ситуації (обмеженої в часі): невчасне розв’я­зан­ня практ. проблеми часто означає нероз­в’язання проблеми вза­­галі. Що­правда, різні практ. завдання ма­­ють неоднаковий «за­­пас» часу для свого розв’язан­ня: широкомасштабні сусп. реформи, як правило, розрах. на істор. перспективу, одначе зво­­лікання може мати дуже негативні наслідки, часто такі, що їх важко компенсувати. Увага філософів до К. зросла у зв’язку з т. зв. лінгвіст. поворотом у філософії та інтенсив. розвитком семіотич. дослідж. Заг.-прий­ня­тим стало контекстуал. визначення терміна (на відміну від класич. способів визначення), впроваджене завдяки операціоналізму. У філософії 20 ст. з’явився особливий напрям – контекстуалізм, що визнає вирішал. роль лінгвіст., суспільно-істор. та культур. К. у розумінні явищ, текстів, понять, ідей, цінностей.

В. С. Лісовий

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Контекст / В. С. Лісовий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-5031

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

14-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

5031

Кількість переглядів цього року:

107

Схожі статті

Надвірнанафтогаз
Світ-суспільство-культура  | Том 22 | 2020
В. С. Білецький
Ікебана
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
Т. В. Надбережна
Золотоніські вісті
Світ-суспільство-культура  | Том 10 | 2010
К. М. Курилишин

Нагору