ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Культура народов причерноморья

«КУЛЬТУ́РА НАРО́ДОВ ПРИЧЕРНОМО́РЬЯ» – науковий журнал. Заснований 1997 у Сімферополі. Спільне вид. Крим. наук. центру НАНУ та Міністерства освіти і науки України, Таврій. університету, Міжвузів. центру «Крим». Не має сталої періодичності: спочатку виходив двічі на рік, згодом – 10–12 разів і більше (іноді у 2-х частинах). Нумерація наскрізна, загалом з’явилося бл. 200 томів. Матеріали вміщує рос., укр., кримсь­­ко-татар., англ. мовами. Наклад 100 прим. Висвітлює питання історії, мовознавства, культури, мистецтва, нар. господарства країн і народів Чорномор. басейну. Та­кож друкує рецензії, огляди, хроніку, матеріали наук. конф., спецвип. (присвяч. теор. і практич. проблемам Чорномор’я), спільні номери з міжнар. наук. установами тощо. Головний редактор – Ю. Катунін.

Д. П. Урсу

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Культура народов причерноморья / Д. П. Урсу // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51466

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51466

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Methods of functional analysis and topology
Періодика  | Том 20 | 2018
А. Н. Кочубей
Досягнення біології та медицини
Періодика  | Том 8 | 2008
С. Л. Брайченко

Нагору