ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Купчинський Олег Антонович

КУПЧИ́НСЬКИЙ Олег Антонович (псевд. і крипт.: Антонович, О. Антонович, Олег Антонович, О. А., О. К.; 18. 05. 1934, с. Сороцьке, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) – істо­рик, мовознавець. Батько З. Купчинської. Канд. філол. (1974), д-р істор. (2006) н. Дійсний член НТШ (1992). Закін. Львівський університет (1958). Відтоді працював у ЛНБ та ін. установах; від 1960 – у ЦДІА УРСР у Львові: 1971–78 – нач. відділу використання і публікації документів; 1978–96 – науковий співробітник Інституту українознавства НАНУ (Львів). Учасник ініціатив. групи зі створення (1988–89) та делегат Установ. з’їзду (Київ, 1989) НРУ, чл. львів. Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» (1990–94). Від 1989 – наук. секр., 1989–2005 – голова Комісії спец. (допоміж.) істор. дисциплін, 2005–14 – голова НТШ в Україні. За сумісн. від 1994 читає лекції у Львів. університеті й Укр. катол. університеті (Львів). Наукові дослідження: укр. і сло­в’ян. мови та ойконімія, істор. і філол. джерелознавство, архівознавство й ін. спец. (допоміжні) істор. дисципліни. Упорядник низки збірок документів і матеріалів, серед яких – «Іван Франко…» (1966), «Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.» (1970), «Леся Українка…» (1971), «Русал­ка Дністрова» (1989), «Михайло Драгоманов…» (2001; усі – Київ); видавець архівно-наук. спадщини М. Гриневецького, І. Ва­гилевича, І. Старчука, Я. Падоха та ін.; ред. період. вид. НТШ («Записки НТШ», т. 221–267, «Вісник НТШ», ч. 35–50, «Хроніка НТШ», ч. 98–100) і моногр. праць, відп. ред. «Енциклопедії НТШ» (К.; Л.; Т., 2012, т. 1; 2014, т. 2).

Пр.: Каталог пергаментних докумен­тів ЦДІА УРСР у Львові. 1299–1799. К., 1972 (співавтор); Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. К., 1981; Земські та гродські судово-адміністра­тивні документальні фонди Львова. К., 1998; Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. К., 2004; Вибрані статті та матеріали. Т. 1–3. Л., 2011; Наукове товариство ім. Шевченка: До­слідж., мат. Л., 2013.

Літ.: Дишлевий П. С. Присудження заохочувальної премії Архівного управ­ління за кращу науково-дослідну працю // Архіви України. 1973. № 2; Тре­губ М. Купчинський Олег Антонович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2000. Вип. 7; Гирич І. Слово про ювіляра // «До джерел»: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 1. К.; Л., 2004; Олег Купчинський: Бібліогр. покажч. 1961–2004. Л., 2006; Сварник І. Дослідник історичних джерел. До 80-річчя від дня народження // Львівщина в 2014 р. Знаменні і пам’ят­ні дати краю. Л., 2014.

І. Б. Гирич

Основні праці

Каталог пергаментних докумен­тів ЦДІА УРСР у Львові. 1299–1799. К., 1972 (співавтор); Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. К., 1981; Земські та гродські судово-адміністра­тивні документальні фонди Львова. К., 1998; Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. К., 2004; Вибрані статті та матеріали. Т. 1–3. Л., 2011; Наукове товариство ім. Шевченка: До­слідж., мат. Л., 2013.

Рекомендована література

  1. Дишлевий П. С. Присудження заохочувальної премії Архівного управ­ління за кращу науково-дослідну працю // Архіви України. 1973. № 2;Google Scholar
  2. Тре­губ М. Купчинський Олег Антонович // Укр. журналістика в іменах. Л., 2000. Вип. 7;Google Scholar
  3. Гирич І. Слово про ювіляра // «До джерел»: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 1. К.; Л., 2004;Google Scholar
  4. Олег Купчинський: Бібліогр. покажч. 1961–2004. Л., 2006;Google Scholar
  5. Сварник І. Дослідник історичних джерел. До 80-річчя від дня народження // Львівщина в 2014 р. Знаменні і пам’ят­ні дати краю. Л., 2014.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Купчинський Олег Антонович / І. Б. Гирич // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51741. – Останнє поновлення : 1 квіт. 2024.

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2024-04-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51741

Кількість переглядів цього року:

204

Схожі статті

Міненок
Людина  |  Том 21 | 2019
В. О. Дятлов
Линниченко
Людина  |  Том 17 | 2016
А. А. Непомнящий
Крупницький
Людина  |  Том 15 | 2014
О. В. Ясь

Нагору