ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Курас Григорій Михайлович

КУ́РАС Григорій Михайлович (22. 12. 1957, Харків – 16. 03. 2008, м. Нью-Йорк, США) – історик. Кандидат історичних наук (1992). Член Укр. істор. товариства, УВАН, НТШ. Закін. Черніг. пед. інститут (1980). Учителював у м. Щорс (Черніг. обл.). 1998 емігрував до США, мешкав у Нью-Йорку. Опрацьовував архівні матеріали (НТШ, УВАН, Слов’ян. відділу Нью-Йорк. публіч. б-ки тощо), написав біографії вчених з Чернігівщини: Д. Дорошенка (підготував його бібліографію), В. Дубровського, О. Оглоблина, В. Шугаєвського, збирав інформацію про ін. визнач. діячів укр. діаспори, зокрема Є. Архипенка, І. Борщака, Н. Полонську-Василенко, В. Мія­ковського. Автор низки публікацій про Черніг. губерн. вчену архівну комісію, наук. і громад.-політ. діячів. Частину підготовлених К. біогр. статей опубліковано в «Енциклопедії історії Укра­їни». Співпрацював у ж. «Український історик».

Пр.: Розвиток історичного крає­знавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст. // Третя респ. наук. конф. з істор. краєзнавства: Тези доп. К., 1984 (спів­авт.); Тернистий життєвий шлях чернігівця М. Шрага, заступника голови Центральної Ради // Сіверян. літопис. 1995. № 1 (спів­авт.); Батько і син Шраги // Молода нація. 2003. № 1; Листи Олександра Оглоблина до Ната­­лії Дорошенко // УІ. 2005. Т. 42, Ч. 2–4; До продовження бібліографії Дмитра Дорошенка (1944–2006 рр.) // Вісті УВАН. 2007. Т. 4. Літ.: Григорій Михайлович Курас: Біобібліогр. покажч. Чг., 2007; Григорій Курас: Некролог // УІ. 2009. Т. 46.

А. Є. Атаманенко

Основні праці

Розвиток історичного крає­знавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст. // Третя респ. наук. конф. з істор. краєзнавства: Тези доп. К., 1984 (спів­авт.); Тернистий життєвий шлях чернігівця М. Шрага, заступника голови Центральної Ради // Сіверян. літопис. 1995. № 1 (спів­авт.); Батько і син Шраги // Молода нація. 2003. № 1; Листи Олександра Оглоблина до Ната­­лії Дорошенко // УІ. 2005. Т. 42, Ч. 2–4; До продовження бібліографії Дмитра Дорошенка (1944–2006 рр.) // Вісті УВАН. 2007. Т. 4. Літ.: Григорій Михайлович Курас: Біобібліогр. покажч. Чг., 2007; Григорій Курас: Некролог // УІ. 2009. Т. 46.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Курас Григорій Михайлович / А. Є. Атаманенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51770

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51770

Кількість переглядів цього року:

12

Схожі статті

Біднов
Людина  |  Том 2 | 2003
В. І. Ульяновський
Проценко
Людина  | 2023
І. Д. Гамкало
Гелей
Людина  |  Том 5 | 2024
Я. Й. Малик

Нагору